Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
odpowiedzi na pytania.doc85 KB2010-07-12Odpowiedzi na pytania.
ogloszenie.doc42 KB2010-07-06Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowien115 KB2010-07-06Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc53 KB2010-07-06Formularz ofertowy.
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc45 KB2010-07-06Formularz asortymentowo-cenowy.
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc328 KB2010-07-06Formularz parametrów technicznych.
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc31 KB2010-07-06Wykaz dostaw.
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc34 KB2010-07-06Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc34 KB2010-07-06Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.doc55 KB2010-07-06Wzór umowy.
zawiadomienie o wyborze ofert.doc83 KB2010-07-21Zawiadomienie o wyborze oferty.
Wprowadził: Marcin Konarski 2010-07-06 12:28:59
Zmienił: Marcin Konarski 2010-07-06 12:28:59
Zatwierdził: Marcin Konarski 2010-07-06 12:28:59
Przeczytano: 75249 razy.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej