Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
aa_Zawiadomienie_o_wyborze_ofert.doc86 KB2014-10-09Zawiadomienie o wyborze ofert.
odpowiedzi_na_pytania.doc112 KB2014-10-06Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Ogloszenie.doc57 KB2014-09-26Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ.doc161 KB2014-09-26Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc53 KB2014-09-26Formularz ofertowy.
Zalacznik_nr_2a_do_SIWZ.doc40 KB2014-09-26Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 1.
Zalacznik_nr_2b_do_SIWZ.doc41 KB2014-09-26Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 2.
Zalacznik_nr_2c_do_SIWZ.doc42 KB2014-09-26Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 3.
Zalacznik_nr_2d_do_SIWZ.doc47 KB2014-09-26Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 4.
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc92 KB2014-09-26Wzór umowy.
Zalacznik_nr_4a_do_SIWZ.doc43 KB2014-09-26Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP.
Zalacznik_nr_4b_do_SIWZ.doc43 KB2014-09-26Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP.
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc40 KB2014-09-26Wykaz dostaw.
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc40 KB2014-09-26Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.
zmiana terminu otwarcia ofert.doc93 KB2014-10-03Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Wprowadził: Marcin Konarski 2014-09-26 12:25:26
Zmienił: Marcin Konarski 2014-09-26 12:25:26
Zatwierdził: Marcin Konarski 2014-09-26 12:25:26
Przeczytano: 33732 razy.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej