Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania - klasy wysokiej, aparatu do znieczulania - klasy średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii. 
Nazwa RozmiarDataOpis
Odpowiedź na pyatnie wykonawcy - nr 2.p108 KB2010-07-26Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 2
Odpowiedzi na pytania - nr 1.pdf113 KB2010-07-21Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 1
OGŁOSZENIE.pdf113 KB2010-07-19OGŁOSZENIE
SIWZ.pdf145 KB2010-07-19Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf114 KB2010-07-27WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zał. nr 1 - Aparat do znieczulenia klas103 KB2010-07-19zał. nr 1 - Parametry techniczne dot. aparatu do znieczulania klasy wysokiej
zał. nr 2 do SIWZ - Aparat do znieczule93 KB2010-07-19zał. nr 2 - Parametry techniczne dot. aparatu do znieczulania klasy średniej
zał. nr 3 - oświadczenie z art. 22 i 261 KB2010-07-19zał nr 3 - Oświadczenie z art. 22 i art. 24 ustawy PZP
zał. nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.71 KB2010-07-19zał. nr 4 - Formularz ofertowy
zał. nr 5 do SIWZ - Specyfikacja cenowa43 KB2010-07-19zał. nr 5 - Specyfikacja cenowa
zał. nr 6 - wzór umowy.pdf75 KB2010-07-19zał. nr 6 - Wzór umowy
Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:36:27
Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:42:38
Zatwierdził: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:42:44
Przeczytano: 74856 razy.
Wersja archiwalna z 2010-07-19 09:36:27 (Wersja opublikowana)

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej