Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNI86 KB2015-11-13Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
INFORMACJA Z OTWARCIA.doc84 KB2015-11-12Informacja z otwarcia ofert.
Odpowiedzi na pytania..doc89 KB2015-11-09Odpowiedzi na pytania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - bip.doc79 KB2015-11-03Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ.doc156 KB2015-11-03Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zalącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie 37 KB2015-11-03Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub praku przynależności do grupy kapitałowej.
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz of34 KB2015-11-03Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz aso17 KB2015-11-03Formularz asortymentowo - cenowy.
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy..83 KB2015-11-03Wzór umowy.
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór wymaga38 KB2015-11-03Oświadczenie wykonawcy z art 22.
Załącznik nr 4b do SIWZ - Wzór wymaga36 KB2015-11-03Oświadczenie wykonawcy z art. 24.
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.32 KB2015-11-03Wykaz dostaw.
Załąznik nr 6 do SIWZ - Oświadzenie o36 KB2015-11-09ZMODYFIKOWANY załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2015-11-03 14:02:10
Zmienił: Anna 2015-11-03 14:02:10
Zatwierdził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2015-11-03 14:11:18
Przeczytano: 403 razy.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej