Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
odpowiedzi na pytania.doc88 KB2011-02-08Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
Ogloszenie.doc42 KB2011-02-01Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ.doc106 KB2011-02-01Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc47 KB2011-02-01Formularz ofertowy.
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc173 KB2011-02-01Parametry techniczne.
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc40 KB2011-02-01Formularz cenowy.
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc35 KB2011-02-01Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc35 KB2011-02-01Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc40 KB2011-02-01Wzór umowy.
zawiadomienie o wyborze ofert.doc96 KB2011-02-16Zawiadomienie o wyborze ofert.
Wprowadził: Marcin Konarski 2011-02-01 14:04:18
Zmienił: Marcin Konarski 2011-02-01 14:04:18
Zatwierdził: Marcin Konarski 2011-02-01 14:04:18
Przeczytano: 65863 razy.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej