Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
Ogloszenie.doc74 KB2016-05-10Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ.doc136 KB2016-05-10Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zalacznik_nr_1A_do_SIWZ.doc30 KB2016-05-10Formularz asortymentowo-cenowy
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc50 KB2016-05-10Formularz ofertowy
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc48 KB2016-05-10Formularz parametrów technicznych
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc76 KB2016-05-10Wzór umowy
Zalacznik_nr_4a_do_SIWZ.doc43 KB2016-05-10Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
Zalacznik_nr_4b_do_SIWZ.doc43 KB2016-05-10Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc42 KB2016-05-10Wykaz dostaw
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc40 KB2016-05-10Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej
Zawiadomienie_o_wyborze_ofert.doc89 KB2016-05-19Zawiadomienie o wyborze ofert
Wprowadził: Marcin Konarski 2016-05-10 14:44:20
Zmienił: Marcin 2016-05-10 14:44:20
Zatwierdził: Marcin Konarski 2016-05-10 14:50:08
Przeczytano: 454 razy.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej