Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
odpowiedzi_na_pytania.doc113 KB2016-08-05
Ogloszenie.pdf182 KB2016-07-08Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ.doc165 KB2016-07-08Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc50 KB2016-07-08Formularz ofertowy
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.xls72 KB2016-07-08Formularz asortymentowo-cenowy
Zalacznik_nr_3_ do_SIWZ.doc94 KB2016-07-08Wzór umowy
Zalacznik_nr_4a_do_SIWZ.doc45 KB2016-07-08Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
Zalacznik_nr_4b_do_SIWZ.doc43 KB2016-07-08Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.xls33 KB2016-07-08Wykaz dostaw
Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.doc41 KB2016-07-08Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej
Zawiadomienie_o_wyborze_ofert .doc72 KB2016-09-21
Wprowadził: Marcin Konarski 2016-07-08 10:30:29
Zmienił: Marcin 2016-07-08 10:30:29
Zatwierdził: Marcin Konarski 2016-07-08 10:35:20
Przeczytano: 592 razy.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej