Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Nazwa RozmiarDataOpis
BIP.PDF426 KB2016-09-21Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla Pakietu nr 4 - Lamiwudyna.
Folder(2016-9-19)0001.PDF868 KB2016-09-19Omyłka w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. IV
Info o wyborze oferty.PDF649 KB2016-09-02Jnformacja o wyborze ofert cz. I
Informacja o wyborze oferty najkorzytsni1775 KB2016-09-15Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz. IV
Informacja o wyborze oferty najkorzytsni1515 KB2016-09-06Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. II
Odpowiedzi na pytania.doc168 KB2016-08-08ODPOWIEDZI NA PYTANIA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf517 KB2016-07-27OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ 72-2016.doc432 KB2016-07-27SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Sprostowanie odpowiedzi na pyt. nr 26.do88 KB2016-08-10SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 26
Wybór w pak. nr 4.PDF415 KB2016-10-04Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Pakiecie nr 4 - Lamiwudyna.
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. III9329 KB2016-09-12Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. III
Zalacznik nr 5 - wykaz dostaw-1.doc41 KB2016-07-27WYKAZ DOSTAW
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz of124 KB2016-07-27FORMULARZ OFERTOWY
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz aso304 KB2016-07-27FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy d91 KB2016-07-27WZÓR UMOWY DLA LEKÓW Z PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO
Załącznik nr 3a do SIWZ - wzór umowy 90 KB2016-07-27WZÓR UMOWY DLA CHEMIOTERAPII I LEKÓW OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór wymaga39 KB2016-07-27OŚWIADCZENIE Z ART. 22
Załącznik nr 4b do SIWZ - Wzór wymaga36 KB2016-07-27OŚWIADCZENIE Z ART. 24
Załąznik nr 6 do SIWZ - Oświadzenie o37 KB2016-07-27OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2016-07-27 09:44:49
Zmienił: Anna 2016-07-27 09:44:49
Zatwierdził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2016-07-27 09:44:59
Przeczytano: 541 razy.

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej    Sprzedaż nieruchomości    Sprzedaż ruchomości    Dla Pacjenta    Status prawny    Organizacja    Dyrekcja    Przetargi    Świadczenia Medyczne    Projekty Unijne    Dzierżawa powierzchni    Kontrola zarządcza    Biuletyn Informacji Publicznej