Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Do post. K/4/2018-Zamawiajacy informuje że pkt 7 ust 2d specyfikacji otrzymuje brzmienie-kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:23:35
Opublikował:  2018-03-09 11:23:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:24:37
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:25:59

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Do post. K/4/2018-Zamawiajacy informuje że pkt 7 ust 2d specyfikacji otrzymuje brzmienie-kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:23:35
Opublikował:  2018-03-09 11:23:35

Zmienił: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:24:01
Opublikował: Ewa Chudzicka 2018-03-09 11:24:20

Zamknij