Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Dyrekcja WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie kontraktów całościowych w zakresie Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej (świadczenia dla dorosłych)

K/3/2017
2017-05-26 13:57
45 KB

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-26 13:57:29
Opublikował:  2017-05-26 13:57:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-26 14:00:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-26 14:00:21

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Dyrekcja WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie kontraktów całościowych w zakresie Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej (świadczenia dla dorosłych)

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-05-26 13:57:29
Opublikował:  2017-05-26 13:57:29

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-05-26 13:58:05
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-05-26 13:58:14

Zamknij