Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/100/2010 - Sprzęt komputerowy

2010-07-06 12:29
Ogłoszenie o zamówieniu.
42 KB
2010-07-06 12:30
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
115 KB
2010-07-06 12:30
Formularz ofertowy.
53 KB
2010-07-06 12:30
Formularz asortymentowo-cenowy.
45 KB
2010-07-06 12:31
Formularz parametrów technicznych.
328 KB
2010-07-06 12:31
Wykaz dostaw.
31 KB
2010-07-06 12:32
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
34 KB
2010-07-06 12:32
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
34 KB
2010-07-06 12:33
Wzór umowy.
55 KB
2010-07-12 11:16
Odpowiedzi na pytania.
85 KB
2010-07-21 09:19
Zawiadomienie o wyborze oferty.
83 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2010-07-06 12:28:59
Opublikował: Marcin Konarski 2010-07-06 12:28:59

Zmienił: Marcin Konarski 2010-07-06 12:28:59
Opublikował: Marcin Konarski 2010-07-06 12:28:59

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij