Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/115/2015 – sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz usług związanych z ich transportem, użytkowaniem, opakowaniem i przechowywaniem dlapotrzeb WSzZ w Kielcach

2015-10-28 14:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
130 KB
2015-10-28 14:15
SIWZ
49 KB
2015-10-28 14:16
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formuarz ofertowy
50 KB
2015-10-28 14:19
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Formularz asortymentowo-cenowy)
157 KB
2015-10-28 14:20
Załacznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy gazy medyczne
99 KB
2015-10-28 14:23
Załącznik nr 4a do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 22
41 KB
2015-10-28 14:24
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykaz dostaw
26 KB
2015-10-28 14:24
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
38 KB
2015-11-10 11:14
Modyfikacja do SIWZ
88 KB
2015-11-24 13:33
ODPOWIEDZI NA PYTANIA - MODYFIKACJA SIWZ
103 KB
2015-11-26 11:49
Załącznik nr 4b do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 24
40 KB
2015-12-08 14:15
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - BIP
95 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2015-10-28 14:13:04
Opublikował: Rafał Iwan 2015-10-28 14:30:50

Zmienił: Rafał Iwan 2015-10-28 14:13:04
Opublikował: Rafał Iwan 2015-10-28 14:30:50

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij