Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/120/2015 - Dostawa leków refundowanych objętych programem terapeutycznym dla potrzeb WSZZ w Kielcach.

2015-11-03 14:02
Ogłoszenie o zamówieniu.
79 KB
2015-11-03 14:03
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
156 KB
2015-11-03 14:05
Formularz ofertowy.
34 KB
2015-11-03 14:06
Formularz asortymentowo - cenowy.
17 KB
2015-11-03 14:07
Wzór umowy.
83 KB
2015-11-03 14:07
Oświadczenie wykonawcy z art 22.
38 KB
2015-11-03 14:08
Oświadczenie wykonawcy z art. 24.
36 KB
2015-11-03 14:09
Wykaz dostaw.
32 KB
2015-11-03 14:09
Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub praku przynależności do grupy kapitałowej.
37 KB
2015-11-09 13:02
Odpowiedzi na pytania.
89 KB
2015-11-09 13:03
ZMODYFIKOWANY załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
36 KB
2015-11-12 12:16
Informacja z otwarcia ofert.
84 KB
2015-11-13 08:01
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.
86 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2015-11-03 14:02:10
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2015-11-03 14:11:18

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2015-11-03 14:02:10
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2015-11-03 14:11:18

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij