Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/131/2014-Zakup i dostawa Systemu do ablacji 3D -1 kpl. dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki Centrum Kardiologii WSzZ wKielcach

2014-11-21 13:00
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
36 KB
2014-11-21 13:01
SIWZ
109 KB
2014-11-21 13:01
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
28 KB
2014-11-21 13:02
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania techniczne)
43 KB
2014-11-21 13:02
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
60 KB
2014-11-21 13:03
Załącznik nr 4a do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 22
24 KB
2014-11-21 13:03
Załącznik nr 4b do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 24
23 KB
2014-11-21 13:04
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
11 KB
2014-11-21 13:05
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadzcenie o przynależności do grupy kapitałowej
21 KB
2014-12-02 10:15
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - BIP
80 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2014-11-21 12:58:31
Opublikował: Rafał Iwan 2014-11-21 12:58:31

Zmienił: Rafał Iwan 2014-11-21 12:58:31
Opublikował: Rafał Iwan 2014-11-21 12:58:31

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij