Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/98/2016/DP/KŁ - Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb O. WSzZ w Kielcach

2016-11-17 12:47
225 KB
2016-11-28 11:26
164 KB
2017-01-09 12:10
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz.I
3372 KB
2017-01-12 07:31
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz II
315 KB
2016-10-17 11:40
Ogłoszenie o zamówieniu
372 KB
2016-10-17 11:49
Formularz Ofertowy
78 KB
2016-10-17 11:49
Formularz asortymentowo-cenowy
291 KB
2016-10-17 11:49
Wzór umowy
97 KB
2016-10-17 11:50
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
186 KB
2016-10-17 09:07
228 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2016-10-17 11:29:01
Opublikował: Marcin Konarski 2016-10-17 11:52:20

Zmienił: Marcin Konarski 2016-10-17 11:29:01
Opublikował: Marcin Konarski 2016-10-17 11:52:20

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij