Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Informacja dla oferentów do postępowania NR K/6/2017: Komisja konkursowa informuje, iz brakujace dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2017 pod rygorem odrzucenia oferty. Oferenci zostana poinformowani o brakach indywidualnie

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:22:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:23:01

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:34:55
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:35:09

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informacja dla oferentów do postępowania NR K/6/2017: Komisja konkursowa informuje, iz brakujace kokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2017 pod rygorem odrzucenia oferty. Oferenci zostana poinformowani o brakach indywidualnie

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:22:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:23:01

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:29:13
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:29:24

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Informacja dla oferentów do postępowania NR K/6/2017: Komisja konkursowa informuje, iz brakujace kokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2017 pod rygorem odrzucenia oferty. Oferenci zostana poinformowani o brakach indywidualnie

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:22:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:23:01

Zmienił: Ewa 2017-06-20 15:22:48
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-06-20 15:23:01

Zamknij