Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Nr postępowania K/9/2017

2017-08-29 14:07
45 KB

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-29 13:57:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:20

Zmienił: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:26
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:36

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

WSzZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych Nr postępowania K/9/2017

Wytworzył/Wprowadził: Ewa Chudzicka 2017-08-29 13:57:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:20

Zmienił: Ewa 2017-08-29 13:57:16
Opublikował: Ewa Chudzicka 2017-08-29 14:07:20

Zamknij