Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 668

EZ/47/2020/AŁ-D Dostawa preparatów, chusteczek i środków do dezynfekcji i mycia rąk, skóry, narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych oraz dużych powierzchni płaskich na potrzeby Sali Hybrydowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 12:42:37
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 12:42:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 12:42:37

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 12:42:37
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 12:42:37

EZ/33/2020/AŁ-D Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz suplementów diety do AptekiSzpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 11:08:48
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 11:08:48
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 11:08:48

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 11:08:48
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-04-10 11:08:48

EZ/ZP/45/2020/KŁ - Dostawa mebli, mebli medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego wraz z montażem dla potrzeb Kliniki Okulistyki WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-04-10 09:12:42
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-04-10 09:12:42
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-04-10 09:12:42

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-04-10 09:12:42
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-04-10 09:12:42

EZ/ZP/44/2020/KŁ - OGŁOSZENIE W ZAKRESIE NATYCHMIASTOWEJ POTRZEBIE ZAKUPU MASEK CHIRURGICZNYCH PÓŁMASEK FFP2 , FFP3, KOMBINEZONÓW OCHRONNYCH ORAZ FARTUCHÓW CHIRURGICZNYCH/FARTUCHÓW NA BLOKI OPERACYJNE

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-04-06 10:52:01
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-04-06 10:52:01
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-04-06 10:52:01

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-04-06 10:52:01
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-04-06 10:52:01

EZ/ZP/18/2020/ESŁ - Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-04-03 09:47:10
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-04-03 09:47:10
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-04-03 09:47:10

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-04-03 09:47:10
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-04-03 09:47:10

EZ/ZP/28/2020/UG DOSTAWĘ MEBLI, MEBLI MEDYCZNYCH ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO WRAZ Z MONTAŻEM Z PRZEZNACZENIEM NA ROZSZERZENIE BLOKU OPERACYJNEGO O SALĘ HYBRYDOWĄ DLA POTRZEB WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-03-27 13:55:42
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-03-27 13:55:42
Opublikował: Urszula Gierada 2020-03-27 13:55:42

Zmienił: Urszula Gierada 2020-03-27 13:55:42
Opublikował: Urszula Gierada 2020-03-27 13:55:42

EZ/ZP/29/2020/MW - DOSTAWA POMP INSULINOWYCH DLA III ODDZIAŁU CHORÓB DZIECIĘCYCH ENDOKRYNOLOGICZNO-DIABETOLOGICZNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-03-25 13:41:02
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-03-25 13:41:02
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-03-25 13:41:02

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-03-25 13:41:02
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-03-25 13:41:02

EZ/ZP/26/2020/KŁ - „Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń hematologicznych dla potrzeb Izby Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-03-13 13:31:57
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-03-13 13:31:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-03-13 13:31:57

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-03-13 13:31:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-03-13 13:31:57

EZ/24/2020/AŁ-D - SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-03-13 13:12:59
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-03-13 13:12:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-03-13 13:12:59

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-03-13 13:12:59
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-03-13 13:12:59

EZ/ZP/25/2020/EK Zakup i dostawa róznego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-03-10 12:25:28
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-03-10 12:25:28
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-03-10 12:25:28

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-03-10 12:25:28
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-03-10 12:25:28

EZ/ZP/8/2020/ESŁ - WYKONANIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ MALOWANIA ŚCIAN, SUFITÓW I STOLARKI DRZWIOWEJ, W RAMACH INWESTYCJI PN. „REMONT I DOPOSAŻENIE KLINIKI POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH”

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-03-04 09:27:24
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-03-04 09:27:24
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-03-04 09:27:24

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-03-04 09:27:24
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-03-04 09:27:24

EZ/ZP/21/2020/KŁ - Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z użyczeniem analizatora do oznaczeń hematologicznych dla potrzeb Izby Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-03-03 07:58:34
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-03-03 07:58:34
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-03-03 07:58:34

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-03-03 07:58:34
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-03-03 07:58:34

EZ/ZP/22/2020/EK Zakup i dostawa zestawu neuromonitoringu nerwu twarzowego oraz wiertarki otochirurgicznej z osprzętem na potrzeby Kliniki Otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 09:36:58
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 09:36:58
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 09:36:58

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 09:36:58
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 09:36:58

EZ/ZP/20/2020/EK Zakup i dostawa operacyjnych tac do transplantacji nerek na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSzZ w Kielcach.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 08:33:52
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 08:33:52
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 08:33:52

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 08:33:52
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-02-28 08:33:52

EZ/ZP/15/2020/ESŁ - „Zestawy do zamykania uszka lewego przedsionka serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach.”

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20

EZ/ZP/19/2020/ESŁ - „Budowa łącznika pomiędzy Kliniką Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13

EZ/ZP/13/2020/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18

Zmienił: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18

EZ/ZP/16/2020/UG Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09
Opublikował: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09

Zmienił: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09
Opublikował: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09

EZ/ZP/14/2020/KŁ - „Zakup i dostawa opakowań na odpady medyczne (kartony) dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15

EZ/ZP/9/2020/RI - Dostawa i wdrożenie klastra urządzeń UTM oraz oprogramowania do analizy ruchu sieciowego.

Wytworzył: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05
Wprowadził: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05
Opublikował: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05

Zmienił: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05
Opublikował: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05

EZ/ZP/7/2020/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22

Wstępne ogłoszenie informacyjne Planowanych Zamówień Publicznych na 2020 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55

EZ/ZP/10/2020/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OPAKOWAŃ NA ODPADY MEDYCZNE ( WORKI FOLIOWE, KARTONY, TAŚMY SAMOPRZYLEPNE, NAKLEJKI NA WORKI I KARTONY ) DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34

Zmienił: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34

EZ/11/2020/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU OBJĘTEGO REFUNDACJĄ W RAMACH PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO – PPS DLA KLINIKI DERMATOLOGII WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23

Ilość artykułów: 668

Zamknij