Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 618

EZ/ZP/145/2019/AŁ-D - SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-26 11:52:09
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-26 11:52:17

Zmienił: Anna 2019-09-26 11:52:09
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-26 11:52:17

EZ/ZP/127/2019/ESŁ - Dostawy testów i odczynników dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-09-25 10:21:13
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-09-25 10:26:04

Zmienił: Edyta 2019-09-25 10:21:13
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-09-25 10:26:04

EZ/ZP/141/2019/UG Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-09-23 13:50:47
Opublikował: Urszula Gierada 2019-09-23 13:54:43

Zmienił: Urszula 2019-09-23 13:50:47
Opublikował: Urszula Gierada 2019-09-23 13:54:43

EZ/ZP/136/2019/MW SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH – KARDIOWERTERÓW ORAZ STYMULATORÓW SERCA DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM KARDIOLOGII WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-09-20 10:44:31
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-09-20 10:53:00

Zmienił: Magdalena 2019-09-20 10:44:31
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-09-20 10:53:00

EZ/ZP/140/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW REFUNDOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-20 09:54:51
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-20 09:54:57

Zmienił: Anna 2019-09-20 09:54:51
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-09-20 09:54:57

EZ/ZP/106/2019/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Rzobudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-09-16 10:31:17
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-09-16 10:31:27

Zmienił: Edyta 2019-09-16 10:31:17
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-09-16 10:31:27

EZ/ZP/139/2019/KŁ - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH-DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ UŻYTKOWYCH W STACJI DIALIZ W RAMACH ZADANIA „INWESTYCJE W OCHRONIE ZDROWIA – REALIZACJA PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO” W WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-09-13 13:50:38
Opublikował: Rafał Iwan 2019-09-13 13:50:46

Zmienił: Rafał 2019-09-13 13:50:38
Opublikował: Rafał Iwan 2019-09-13 13:50:46

EZ/ZP/137/2019/ES Sukcesywne dostawy pasków testowych do glukometrów dla oddziałów WSzZ oraz Ś.C.P. w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-09-13 11:22:06
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-09-13 11:26:34

Zmienił: Edyta 2019-09-13 11:22:06
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-09-13 11:26:34

EZ/ZP/138/2019/RI - WYKONANIE PRZEBUDOWY KLINICZNEGO ODDZIAŁU OKULISTYKI ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU GŁÓWNYM WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 45 W KIELCACH w RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO W WSZZ

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-09-12 14:01:28
Opublikował: Rafał Iwan 2019-09-12 14:01:37

Zmienił: Rafał 2019-09-12 14:01:28
Opublikował: Rafał Iwan 2019-09-12 14:01:37

EZ/ZP/125/2019/RI -DOSTAWA I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ ORAZ INTEGRACJA Z POSIADANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMEM HIS INFOMEDICA/AMMS WRAZ Z MIGRACJĄ DANYCH Z SYSTEMU ERP HEX NA POTRZEBY WSZZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-09-05 15:12:10
Opublikował: Rafał Iwan 2019-09-05 15:17:16

Zmienił: Rafał 2019-09-05 15:12:10
Opublikował: Rafał Iwan 2019-09-05 15:17:16

EZ/ZP/122/2019/ES ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO ORAZ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-09-04 10:10:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-09-04 10:10:50

Zmienił: Edyta 2019-09-04 10:10:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-09-04 10:10:50

EZ/ZP/126/2019/ESŁ - Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki-Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-08-29 09:56:10
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-08-29 09:59:40

Zmienił: Edyta 2019-08-29 09:56:10
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-08-29 09:59:40

EZ/ZP/121/2019/MW Zakup i Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby Bloku operacyjnego ŚĆP i Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-08-28 11:54:56
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-08-28 11:59:22

Zmienił: Magdalena 2019-08-28 11:54:56
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-08-28 11:59:22

EZ/ZP/129/2019/KŁ - Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem dźwigu osobowego - Pawilon „G” ul. Artwińskiego 3A w ramach realizacji Programu Dostosowawczego w WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-08-28 09:41:03
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-28 09:46:34

Zmienił: Katarzyna 2019-08-28 09:41:03
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-28 09:46:34

EZ/ZP/123/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW OBJĘTYCH REFUNDACJĄ W RAMACH PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-08-22 13:00:40
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-08-22 13:00:49

Zmienił: Anna 2019-08-22 13:00:40
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-08-22 13:00:49

EZ/ZP/124/2019/ES - Zakup i sukcesywne dostawy pasków testowych do glukometrów dla oddziałów WSzZ oraz Ś.C.P. w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-08-22 12:48:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-08-22 12:55:24

Zmienił: Edyta 2019-08-22 12:48:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-08-22 12:55:24

EZ/ZP/119/2019/KŁ - Wymiana rur centralnego ogrzewania w kanale ciepłowniczym od budynku kotłowni /archiwum/ do budynku Kliniki Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2019-08-19 08:56:45
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-19 08:58:42

Zmienił: Katarzyna 2019-08-19 08:56:45
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2019-08-19 08:58:42

EZ/ZP/120/2019/RI- WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ W KLINICE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ W KLINICE NEUROCHIRURGII I CHIRURGII KRĘGOSŁUPA WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MACERATORA DO KLI

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-08-16 13:50:42
Opublikował: Rafał Iwan 2019-08-16 13:50:52

Zmienił: Rafał 2019-08-16 13:50:42
Opublikował: Rafał Iwan 2019-08-16 13:50:52

EZ/ZP/115/2019/MW-Zakup i Sukcesywna dostawa leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegówdiagnostycznych i leczniczych koronarografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki WSzZ w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-08-12 10:24:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-08-12 10:25:12

Zmienił: Magdalena 2019-08-12 10:24:19
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-08-12 10:25:12

EZ/ZP/105/2019/EK Zakup i dostawa angiografu z wyposażeniem na potrzeby sali hybrydowej WSzZ w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-08-02 10:26:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-08-02 10:26:45

Zmienił: Edyta 2019-08-02 10:26:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-08-02 10:26:45

EZ/ZP/112/2019/ESŁ - BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO - PAWILON „G” UL. ARTWIŃSKIEGO 3A W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO W WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-07-31 10:47:14
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-07-31 11:07:44

Zmienił: Edyta 2019-07-31 10:47:14
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-07-31 11:07:44

EZ/ZP/110/2019/UG Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego WSzZ oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Urszula Gierada 2019-07-29 11:22:06
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-29 12:28:13

Zmienił: Urszula 2019-07-29 11:22:06
Opublikował: Urszula Gierada 2019-07-29 12:28:13

EZ/ZP/99/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH I MATERIAŁÓW SZEWNYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-07-18 09:34:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-07-18 09:34:42

Zmienił: Anna 2019-07-18 09:34:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-07-18 09:34:42

EZ/ZP/96/2019/RI -BUDOWA ZEWNĘTRZNEGO SZYBU WINDOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DŹWIGU OSOBOWEGO - PAWILON „G” UL. ARTWIŃSKIEGO 3A W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO W WSzZ W KIELCACH

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-07-09 13:17:29
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-09 13:17:42

Zmienił: Rafał 2019-07-09 13:17:29
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-09 13:17:42

EZ/ZP/95/2019/RI - Świadczenie usługi przygotowania i dystrybucji posiłków do pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z prowadzeniem bufetu dla pracowników/odwiedzających

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2019-07-05 13:45:00
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-05 13:45:14

Zmienił: Rafał 2019-07-05 13:45:00
Opublikował: Rafał Iwan 2019-07-05 13:45:14

Ilość artykułów: 618

Zamknij