Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/15/2020/ESŁ - „Zestawy do zamykania uszka lewego przedsionka serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach.”

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-27 11:15:20

EZ/ZP/19/2020/ESŁ - „Budowa łącznika pomiędzy Kliniką Neurologii a budynkiem SOR-u Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13
Wprowadził: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13

Zmienił: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13
Opublikował: Edyta Słowińska 2020-02-25 10:40:13

EZ/ZP/13/2020/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18

Zmienił: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-02-20 11:12:18

EZ/ZP/16/2020/UG Dostawa odczynników dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09
Opublikował: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09

Zmienił: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09
Opublikował: Urszula Gierada 2020-02-19 11:09:09

EZ/ZP/14/2020/KŁ - „Zakup i dostawa opakowań na odpady medyczne (kartony) dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-02-12 13:53:15

EZ/ZP/9/2020/RI - Dostawa i wdrożenie klastra urządzeń UTM oraz oprogramowania do analizy ruchu sieciowego.

Wytworzył: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05
Wprowadził: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05
Opublikował: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05

Zmienił: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05
Opublikował: Rafał Iwan 2020-02-03 11:07:05

EZ/ZP/7/2020/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 11:20:22

Wstępne ogłoszenie informacyjne Planowanych Zamówień Publicznych na 2020 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-01-31 08:37:55

EZ/ZP/10/2020/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OPAKOWAŃ NA ODPADY MEDYCZNE ( WORKI FOLIOWE, KARTONY, TAŚMY SAMOPRZYLEPNE, NAKLEJKI NA WORKI I KARTONY ) DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34

Zmienił: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-01-30 12:23:34

EZ/11/2020/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU OBJĘTEGO REFUNDACJĄ W RAMACH PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO – PPS DLA KLINIKI DERMATOLOGII WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-30 12:18:23

EZ/ZP/4/2020/KŁ - Zakup i dostawa opakowań na odpady medyczne ( worki foliowe, kartony, taśmy samoprzylepne, naklejki na worki i kartony) dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 11:57:57
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 11:57:57
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 11:59:34

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 11:59:34
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-01-20 11:59:34

EZ/ZP/1/2020/AŁ-D Sukcesywne dostawy materiałów hemostatycznych dla Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-20 09:33:42
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-20 09:33:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-20 09:33:42

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-20 09:33:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2020-01-20 09:33:42

EZ/ZP/2/2020/RI - ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ WSzZ W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45

Wytworzył: Rafał Iwan 2020-01-16 13:33:34
Wprowadził: Rafał Iwan 2020-01-16 13:33:34
Opublikował: Rafał Iwan 2020-01-16 13:33:34

Zmienił: Rafał Iwan 2020-01-16 13:33:34
Opublikował: Rafał Iwan 2020-01-16 13:33:34

EZ/ZP/185/2019/AŁ-D SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW DOSTĘPNYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH DLA APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-12-20 09:54:58
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-12-20 09:54:58
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-12-20 09:54:58

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-12-20 09:54:58
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-12-20 09:54:58

EZ/ZP/187/2019/ES - Zakup sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2019-12-20 09:34:37
Wprowadził: Edyta Stefańska 2019-12-20 09:34:37
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-12-20 09:34:37

Zmienił: Edyta Stefańska 2019-12-20 09:34:37
Opublikował: Edyta Stefańska 2019-12-20 09:34:37

EZ/ZP/184/2019/MW ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2019-12-18 10:08:18
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-12-18 10:08:18
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-12-18 10:08:18

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-12-18 10:08:18
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-12-18 10:08:18

EZ/ZP/183/2019/EK Zakup i dostawa 5 sztuk kardiomonitorów wraz z centralą nadzorującą w ramach projektu pn. Doposażenie WSzZ w Kielcach w sprzęt medyczny wsparciem ratowania zdrowia i życia ofiar przestepstw.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2019-12-09 13:47:00
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2019-12-09 13:47:00
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-12-09 13:47:00

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2019-12-09 13:47:00
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2019-12-09 13:47:00

EZ/ZP/174/2019/UG Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Bloku Operacyjnego, Centrum Urazowego dla Dorosłych WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2019-11-22 13:16:11
Wprowadził: Urszula Gierada 2019-11-22 13:16:11
Opublikował: Urszula Gierada 2019-11-22 13:19:37

Zmienił: Urszula Gierada 2019-11-22 13:19:37
Opublikował: Urszula Gierada 2019-11-22 13:19:37

EZ/ZP/170/2019/UG Dostawy odczynników dla potrzeb Laboratorium diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2019-11-22 10:10:34
Wprowadził: Urszula Gierada 2019-11-22 10:10:34
Opublikował: Urszula Gierada 2019-11-22 10:10:34

Zmienił: Urszula Gierada 2019-11-22 10:10:34
Opublikował: Urszula Gierada 2019-11-22 10:10:34

EZ/ZP/176/2019/RI - OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INFOMEDICA/AMMS WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Rafał Iwan 2019-11-21 13:26:54
Wprowadził: Rafał Iwan 2019-11-21 13:26:54
Opublikował: Rafał Iwan 2019-11-21 13:26:54

Zmienił: Rafał Iwan 2019-11-21 13:26:54
Opublikował: Rafał Iwan 2019-11-21 13:26:54

EZ/ZP/175/2019/MW „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ USŁUG KURIERSKICH DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH”

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2019-11-20 11:21:37
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2019-11-20 11:21:37
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-11-20 11:21:37

Zmienił: Magdalena Wójcik 2019-11-20 11:21:37
Opublikował: Magdalena Wójcik 2019-11-20 11:21:37

EZ/ZP/168/2019/ESŁ - Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów neurologicznych dla potrzeb Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSzZ w Kielcach.

Wytworzył: Edyta Słowińska 2019-11-13 11:31:50
Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-11-13 11:31:50
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-11-13 11:31:50

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-11-13 11:31:50
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-11-13 11:31:50

EZ/ZP/160/2019/ESŁ - Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych, produktów leczniczych, wyrobów medycznych orazusług związanych z ich transportem, użytkowaniem,opakowaniem i przechowywaniem dla potrzeb WSzZ Kielce

Wytworzył: Edyta Słowińska 2019-10-31 10:30:34
Wprowadził: Edyta Słowińska 2019-10-31 10:30:34
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-10-31 10:30:34

Zmienił: Edyta Słowińska 2019-10-31 10:30:34
Opublikował: Edyta Słowińska 2019-10-31 10:30:34

EZ/ZP/155/2019/RI - USŁUGA ŚWIADCZENIA SERWISU URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH NA POTRZEBY WSzZ W KIELCACH

Wytworzył: Rafał Iwan 2019-10-30 11:40:41
Wprowadził: Rafał Iwan 2019-10-30 11:40:41
Opublikował: Rafał Iwan 2019-10-30 11:40:41

Zmienił: Rafał Iwan 2019-10-30 11:40:41
Opublikował: Rafał Iwan 2019-10-30 11:40:41

EZ/ZP/167/2019/UG ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY, BADANIA PROFILAKTYCZNE – WSTĘPNE, OKRESOWE I KONTROLNE DLA PRACOWNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2019-10-30 09:47:01
Wprowadził: Urszula Gierada 2019-10-30 09:47:01
Opublikował: Urszula Gierada 2019-10-30 09:47:01

Zmienił: Urszula Gierada 2019-10-30 09:47:01
Opublikował: Urszula Gierada 2019-10-30 09:47:01

Zamknij