Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Artykuł

EZ/ZP/50/2014 -dostawa narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
2014-06-03 14:02
INFORMACJA O WYBORZE OFERT
77 KB
2014-05-16 11:57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
49 KB
2014-05-16 11:58
SIWZ
129 KB
2014-05-16 11:58
załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
24 KB
2014-05-16 12:00
Załącznik nr 2 do SIWZ -Formularz cenowy
109 KB
2014-05-16 12:01
załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy - dostawa narzędzi chirurgicznych
53 KB
2014-05-16 12:01
załącznik nr 4a do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 22
24 KB
2014-05-16 12:01
załącznik nr 4b do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 24
22 KB
2014-05-16 12:01
załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
22 KB
2014-05-16 12:02
załącznik nr 6 do SIWZ - oświadzcenie o przynależności do grupy kapitałowej
20 KB
2014-05-22 08:09
Odpowiedzi na pytania
82 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2014-05-16 11:55:43
Opublikował: Rafał Iwan 2014-05-16 11:55:43

Zmienił: Rafał Iwan 2014-05-16 11:55:43
Opublikował: Rafał Iwan 2014-05-16 11:55:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij