Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 764

EZ/24/2021/AŁD DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-02-26 14:00:56

EZ/25/2020/LW Zakup i dostawa wózków na odpady medyczne i komunalne dla komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35

Zmienił: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35
Opublikował: Lucyna Wysocka 2021-02-24 14:15:35

EZ/ZP/27/2021/RI - Remont pomieszczeń dla zadania pn.”Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43

Zmienił: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-24 13:50:43

EZ/ZP/12/2021/EK Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-24 09:20:09

EZ/ZP/18/2021/MW Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik/Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-02-23 09:09:22

EZ/ZP/22/2021/RI - ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU SANITARNEGO NA RZECZ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH UL. GRUNWALDZKA 45

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27

Zmienił: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-16 11:15:27

EZ/17/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU STOSOWANEGO W PROGRAMIE LEKOWYM „LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ” DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13

Zmienił: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 11:27:13

EZ/ZP/20/2021/UG Dostawy stentgraftu do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowany, z odgałęzieniami i/lub fenestrowany z odgałęzieniami dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07

Zmienił: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07
Opublikował: Urszula Gierada 2021-02-15 10:48:07

EZ/ZP/19/2021/EK Dostawa fartuchów operacyjnych, jednorazowych zestawów do operacji, serwet oraz koszul ginekologicznych i do porodu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-02-12 09:36:37

EZ/ZP/15/2021 -TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38

Zmienił: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38
Opublikował: Rafał Iwan 2021-02-11 12:26:38

EZ/ZP/3/2021/MW - Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-01-04 13:31:47

EZ/ZP/2/2021/EK - Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-01-04 13:22:49

EZ/ZP/1/2021/ESŁ - Dostawa wyposażenia medycznego na potrzeby świętokrzyskiego szpitala tymczasowego (obiekt Targi Kielce) dla pacjentów z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-01-04 13:19:11

EZ/ZP/214/2020/KŁ - Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Klinik/Oddziałów Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-30 13:40:47

EZ/ZP/211/2020/EK Dostawa materiałów z grupy obłożeń, jednorazowych zestawów operacyjnych, fartuchów, ubrań chirurgicznych, serwet, pieluchomajtek, folii chirurgicznych itp. dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2020-12-28 11:02:28

EZ/ZP/209/2020/UG Dostawy zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27

Zmienił: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-28 09:31:27

EZ/ZP/181/2020/MW DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40

Zmienił: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2020-12-23 13:32:40

EZ/ZP/203/2020/KŁ - Dostawa asortymentu jednorazowego użytku dla potrzeb Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 15:40:11

EZ/ZP/208/2020/UG Dostawy materiałów medycznych tj. staplerów, ostrz, frezów, trokarów, cewników dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07
Wprowadził: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07

Zmienił: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07
Opublikował: Urszula Gierada 2020-12-22 11:45:07

EZ/ZP/187/2020/ES Dostawa konduitów, elektrod i zastawek dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2020-12-22 10:42:12
Wprowadził: Edyta Stefańska 2020-12-22 10:42:12
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-22 11:23:49

Zmienił: Edyta Stefańska 2020-12-22 11:23:49
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-22 11:23:49

EZ/ZP/202/2020/LW Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i operacyjnych oraz opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37
Wprowadził: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37

Zmienił: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37
Opublikował: Lucyna Wysocka 2020-12-22 10:36:37

EZ/ZP/200/2020/KŁ - Zakup i dostawa opakowań na odpady medyczne ( kartony, worki, naklejki, taśmy )

Wytworzył: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55
Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2020-12-22 10:16:55

EZ/ZP/216/2020/RI - OBJĘCIE NADZOREM AUTORSKIM I ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO INFOMEDICA/AMMS WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33
Wprowadził: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33

Zmienił: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-22 09:36:33

EZ/ZP/206/2020/RI - Dostawa i wdrożenie infrastruktury sprzętowej oraz szpitalnego systemu informatycznego (SSI)

Wytworzył: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56
Wprowadził: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56

Zmienił: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56
Opublikował: Rafał Iwan 2020-12-21 13:35:56

EZ/ZP/207/2020/ES Medyczne materiały zużywalne dla potrzeb oddziałów i Klinik WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46
Wprowadził: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46

Zmienił: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46
Opublikował: Edyta Stefańska 2020-12-18 11:29:46

Ilość artykułów: 764

Zamknij