Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 822

EZ/ZP/139/2021/RI - ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I STRZEŻENIA MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH PRZY UL. LANGIEWICZA 2

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-10-14 09:40:31
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-10-14 09:40:31
Opublikował: Rafał Iwan 2021-10-14 09:40:31

Zmienił: Rafał Iwan 2021-10-14 09:40:31
Opublikował: Rafał Iwan 2021-10-14 09:40:31

EZ/ZP/130/2021/MW SUKCESYWNA DOSTAWA ZUŻYWALNYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB KLINIKI GINEKOLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH/

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-10-13 10:40:01
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-10-13 10:40:01
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-10-13 10:40:01

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-10-13 10:40:01
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-10-13 10:40:01

EZ/ZP/131/2021/ES Sukcesywne dostawy zastawek biologicznych serca oraz pierścieni do plastyki i korekty zastawki dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-09-28 14:04:38
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-09-28 14:04:38
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-09-28 14:04:38

Zmienił: Urszula Gierada 2021-09-28 14:26:22
Opublikował: Urszula Gierada 2021-09-28 14:26:22

EZ/ZP/124/2021/MW ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W PRACOWNI HEMODYNAMIKI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-09-27 11:55:54
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-09-27 11:55:54
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-09-27 11:55:54

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-09-27 11:55:54
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-09-27 11:55:54

EZ/ZP/125/2021/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-09-27 10:13:06
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-09-27 10:13:06
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-09-27 10:13:06

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-09-27 10:13:06
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-09-27 10:13:06

EZ/133/2021/AŁD Sukcesywne dostawy leku stosowanego w ramach programu lekowego pn. „LECZENIE ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS B.40” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-24 13:17:34
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-24 13:17:34
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-24 13:17:34

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-24 13:17:34
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-24 13:17:34

EZ/126/2021/ESŁ - Zestawy do zamykania uszka lewego przedsionka serca dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-09-23 10:52:54
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-09-23 10:52:54
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-09-23 10:52:54

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-09-23 10:52:54
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-09-23 10:52:54

EZ/ZP/117/2021/MW DOSTAWA ZESPOLEŃ NEUROCHIRURGICZNYCH DLA POTRZEB KLINIKI NEUROCHIRURGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2021-09-16 10:54:40
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2021-09-16 10:54:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-09-16 10:54:40

Zmienił: Magdalena Wójcik 2021-09-16 10:54:40
Opublikował: Magdalena Wójcik 2021-09-16 10:54:40

EZ/121/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU STOSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO PN. „PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS B.40” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-13 10:21:01
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-13 10:21:01
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-13 10:21:01

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-13 10:21:01
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-13 10:21:01

EZ/114/2021/AŁD Sukcesywne dostawy okluderów do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej typu ASD i PFO.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-10 12:44:51
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-10 12:44:51
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-10 12:44:51

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-10 12:44:51
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-09-10 12:44:51

EZ/ZP/101/2021/RI - Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej systemów naczyniowych angiografii zabiegowej będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-08-31 11:26:42
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-08-31 11:26:42
Opublikował: Rafał Iwan 2021-08-31 11:26:42

Zmienił: Rafał Iwan 2021-08-31 11:26:42
Opublikował: Rafał Iwan 2021-08-31 11:26:42

EZ/ZP/109/2021/ES Sukcesywne dostawy zastawek aortalnych dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-08-31 09:26:41
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-08-31 09:26:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-08-31 09:26:41

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-08-31 09:26:41
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-08-31 09:26:41

EZ/108/2021/KP Dostawa zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz Bloków Operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Karolina Połońska 2021-08-25 12:24:04
Wprowadził: Karolina Połońska 2021-08-25 12:24:04
Opublikował: Karolina Połońska 2021-08-25 12:24:04

Zmienił: Karolina Połońska 2021-08-25 12:24:04
Opublikował: Karolina Połońska 2021-08-25 12:24:04

EZ/105/2021/ESŁ - Zakup i dostawa aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-08-19 10:43:11
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-08-19 10:43:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-08-19 10:43:11

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-08-19 10:43:11
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-08-19 10:43:11

EZ/112/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKU STOSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO PN. „LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ B. 71” DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-08-19 10:21:49
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-08-19 10:21:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-08-19 10:21:49

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-08-19 10:21:49
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-08-19 10:21:49

EZ/ZP/107/2021/UG Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do analizatora Cobas 411 dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59
Opublikował: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59

Zmienił: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59
Opublikował: Urszula Gierada 2021-08-10 13:11:59

EZ/ZP/95/2021/UG Dostawy implantów, endoprotez i materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47
Wprowadził: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47
Opublikował: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47

Zmienił: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47
Opublikował: Urszula Gierada 2021-07-30 11:24:47

EZ/92/2021/EK Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz zakup i dostawa aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem na potrzeby I Kliniki Kardiologii WSzZ

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-26 09:43:29

EZ/89/2021/EK Zakup i dostawa kardiomonitorów 14 sztuk wraz z centrala monitorującą w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w ramach działania 7.3 oś priorytetowa VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2021-07-22 09:09:29

EZ/ZP/100/2021/ES Sukcesywne dostawy zastawek aortalnych dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22
Wprowadził: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22

Zmienił: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22
Opublikował: Edyta Stefańska 2021-07-16 12:22:22

EZ/86/2021/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY SPECJALISTYCZNYCH SZWÓW CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW SZEWNYCH I SIATEK PRZESTRZENNYCH DO APTEKI SZPITALNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2021-07-16 10:13:18

EZ/ZP/94/2021/RI -Wykonywanie konserwacji oraz usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw urządzeń dźwigowych usytuowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10
Wprowadził: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10
Opublikował: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10

Zmienił: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10
Opublikował: Rafał Iwan 2021-07-12 10:00:10

EZ/ZP/85/2021/ESŁ - Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33
Wprowadził: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33

Zmienił: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33
Opublikował: Edyta Słowińska 2021-07-07 13:22:33

Ilość artykułów: 822

Zamknij