Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 917

EZ/153/2022/ESŁ - Sukcesywne dostawy rękawic medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-11 13:35:09

EZ/152/2022/UG SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY DO APTEKI SZPITALNEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00
Opublikował: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00

Zmienił: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00
Opublikował: Urszula Gierada 2022-08-10 13:06:00

EZ/157/2022/KS Zakup i dostawa zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57

Zmienił: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-10 10:09:57

EZ/156/2022/AŁD Dostawy implantów do zespoleń kości dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-08-09 13:45:36

EZ/144/2022/KS Sukcesywna dostawa leków stosowanych w ramach chemioterapii dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59

Zmienił: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59
Opublikował: Karolina Skiba 2022-08-02 12:57:59

EZ/151/2022/EK Zakup i dostawa zestawu do diagnostyki zaburzeń centralnych narządu równowagi i rehabilitacji wraz z oporządzeniem – 1 kpl dla potrzeb Kliniki Otorynolaryngologii WSzZ w Kielcach w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-02 11:43:34

EZ/147/2022/MK Zakup Tromboelastografu z wyposażeniem dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-07-27 10:58:28

EZ/149/2022/MW Usługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-26 12:00:38

EZ/148/2022/SN „Zakup samochodu transportowo-osobowego w ramach zadania pn. „ Inwestycje w ochronie zdrowia” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-26 08:48:07

EZ/132/2022 Zakup, dostawa, instalacja TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO z wyposażeniem wraz z adaptacją pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-07-19 09:33:57

EZ/142/2022/SN Zakup samochodu transportowo-osobowego w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-15 09:04:12

EZ/143/2022/MW Usługi doradcze w zakresie benchmarkingu i optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-14 11:20:08

EZ/117/2022/SN Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów do aparatów hemodializacyjnych GAMBRO AK98 będących na wyposażeniu Zamawiającego dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-07-13 13:40:24
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-07-13 13:40:24
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-13 13:40:24

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-07-13 13:40:24
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-07-13 13:40:24

EZ/135/2022/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-07-12 12:06:29
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-07-12 12:06:29
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-07-12 12:06:29

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-07-12 12:06:29
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-07-12 12:06:29

EZ/126/2022/ESŁ - Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologii dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-07-12 10:49:41
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-07-12 10:49:41
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-07-12 10:49:41

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-07-12 10:49:41
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-07-12 10:49:41

EZ/131/2022/MW DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB PRACOWNI ENDOSKOPII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-07-05 10:44:33
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-07-05 10:44:33
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-05 10:44:33

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-07-05 10:44:33
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-07-05 10:44:33

EZ/ZP/113/2022/ES Odczynniki i materiały zużywalne do Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-07-01 09:42:20
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-07-01 09:42:20
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-07-01 09:42:20

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-07-01 09:42:20
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-07-01 09:42:20

EZ/130/2022/AŁ SUKCESYWNA USŁUGA SPORZĄDZANIA I DOSTARCZANIA MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO DLA PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-30 10:52:50
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-30 10:52:50
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-30 10:52:50

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-30 10:52:50
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-30 10:52:50

EZ/111/2022/SN Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów do zabiegów laparoskopowych kompatybilnych z kolumną laparoskopową Olympus Visera Elite II będącą na wyposażeniu Zamawiającego dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-06-24 12:09:15
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-06-24 12:09:15
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-06-24 12:09:15

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-06-24 12:09:15
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-06-24 12:09:15

EZ/123/2022/KS Zakup i sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-06-24 11:34:37
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-06-24 11:34:37
Opublikował: Karolina Skiba 2022-06-24 11:34:37

Zmienił: Karolina Skiba 2022-06-24 11:34:37
Opublikował: Karolina Skiba 2022-06-24 11:34:37

EZ/120/2022/AŁD Sukcesywne dostawy leków stosowanych w programach lekowych B112 i B124 do Apteki Szpitalnej dla Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-24 09:18:46
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-24 09:18:46
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-24 09:18:46

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-24 09:18:46
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-24 09:18:46

EZ/119/2022/MK Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych dla potrzeb bloku operacyjnego ortopedycznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-06-22 10:15:33
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-06-22 10:15:33
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-06-22 10:15:33

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-06-22 10:15:33
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-06-22 10:15:33

EZ/110/2022/AŁD Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-20 10:13:56
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-20 10:13:56
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-20 10:13:56

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-20 10:13:56
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-06-20 10:13:56

EZ/ZP/103/2022/UG Sukcesywna dostawa akcesoriów okulistycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-06-14 11:46:37
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-06-14 11:46:37
Opublikował: Urszula Gierada 2022-06-14 11:46:37

Zmienił: Urszula Gierada 2022-06-14 11:46:37
Opublikował: Urszula Gierada 2022-06-14 11:46:37

EZ/118/2022/KS Sukcesywna dostawa mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, niemowląt i dzieci starszych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-06-14 09:02:49
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-06-14 09:02:49
Opublikował: Karolina Skiba 2022-06-14 09:02:49

Zmienił: Karolina Skiba 2022-06-14 09:02:49
Opublikował: Karolina Skiba 2022-06-14 09:02:49

Ilość artykułów: 917

Zamknij