Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 943

EZ/ZP/209/2022/ES Zakup i dostawa różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-11-30 11:27:57
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-11-30 11:27:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-11-30 11:27:57

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-11-30 11:27:57
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-11-30 11:27:57

EZ/205/2022/UG Zakup wraz z montażem komory chłodniczej do przechowywania zwłok wraz z wózkiem do transportu zwłok dla potrzeb Prosektorium Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-11-22 14:18:08
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-11-22 14:18:08
Opublikował: Urszula Gierada 2022-11-22 14:18:08

Zmienił: Urszula Gierada 2022-11-22 14:18:08
Opublikował: Urszula Gierada 2022-11-22 14:18:08

EZ/206/2022/EK Zakup i dostawa sprzętu do małoinwazyjnych zabiegów chirurgii kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym z dostępu interlaminarnego i transforaminalnego– 1 kpl dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-11-10 10:07:00
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-11-10 10:07:00
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-11-10 10:07:00

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-11-10 10:07:00
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-11-10 10:07:00

EZ/200/2022/MW DOSTAWY ZUŻYWALNYCH ELEMENTÓW DO ZESTAWÓW AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZY KONTRASTU DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-11-09 14:04:56
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-11-09 14:04:56
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-11-09 14:04:56

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-11-09 14:04:56
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-11-09 14:04:56

EZ/202/2022/MK Dzierżawa 10 aparatów do hemodializ wraz z sukcesywną dostawą płynów dezynfekujących dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-11-03 13:49:11
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-11-03 13:49:11
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-11-03 13:49:11

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-11-03 13:49:11
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-11-03 13:49:11

EZ/188/2022/AŁD DOSTAWY IMPLANTÓW I RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-10-31 10:36:23
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-10-31 10:36:23
Opublikował: Urszula Gierada 2022-10-31 10:36:23

Zmienił: Urszula Gierada 2022-10-31 10:36:23
Opublikował: Urszula Gierada 2022-10-31 10:36:23

EZ/195/2022/SN Dostawy stentgraftów do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowanych, z odgałęzieniami i/lub fenestrowanych z odgałęzieniami dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-10-26 09:40:25
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-10-26 09:40:25
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-10-26 09:40:25

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-10-26 09:40:25
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-10-26 09:40:25

EZ/189/2022/AŁD DOSTAWY NARZĘDZI I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB KLINIKI CHIRURGII DZIECIĘCEJ, UROLOGII I TRAUMATOLOGII ORAZ KLINIKI CHIRURGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I ENDOKRYNOLOGICZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-10-18 13:44:58
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-10-18 13:44:58
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-10-18 13:44:58

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-10-18 13:44:58
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-10-18 13:44:58

EZ/191/2022/EK Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Kliniki Położnictwa i Ginekologii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach w ramach realizacji zadania „Inwestycje w ochronie zdrowia”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-10-14 10:56:40
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-10-14 10:56:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-10-14 10:56:40

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-10-14 10:56:40
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-10-14 10:56:40

EZ/177/2022/MW KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE ORAZ DEZYNFEKCJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W BUDYNKACH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-10-12 12:25:30
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-10-12 12:25:30
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-10-12 12:25:30

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-10-12 12:25:30
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-10-12 12:25:30

EZ/180/2022/MK „Zakup i sukcesywną dostawę jednorazowych zestawów operacyjnych - obłożenia na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2022-10-11 09:49:16
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2022-10-11 09:49:16
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-10-11 09:49:16

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2022-10-11 09:49:16
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2022-10-11 09:49:16

EZ/190/2022/ESŁ - Dostawa i wdrożenie systemów teleinformatycznych w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz dostawa infrastruktury informatycznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-10-10 13:56:57
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-10-10 13:56:57
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-10-10 13:56:57

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-10-10 13:56:57
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-10-10 13:56:57

EZ/182/2022/EK Zakup i dostawa wyposażenia medycznego w ramach projektu pn. Dostępność Plus dla zdrowia PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, przedsięwzięcie pod nazwą: „Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach do standardów Dostępność Plus dla zdrowia”

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-10-07 13:23:10
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-10-07 13:23:10
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-10-07 13:23:10

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-10-07 13:23:10
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-10-07 13:23:10

EZ/169/2022/SN Dostawy stentgraftów i materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38

Zmienił: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38
Opublikował: Sylwia Nartowska 2022-10-03 09:48:38

EZ/185/2022/UG Wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wyposażeniu Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Dźwiękowy System Ostrzegawczy i modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31

Zmienił: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-30 13:04:31

EZ/181/2022/MW Wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-09-29 10:07:11

EZ/170/2022/KS Dostawa zespoleń neurochirurgicznych oraz jednorazowych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50
Opublikował: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50

Zmienił: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50
Opublikował: Karolina Skiba 2022-09-23 10:01:50

ZP/175/2022/ES Dostawa zastawek aortalnych, biologicznych oraz pierścieni do plastyki serca dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-23 09:59:36

EZ/168/2022/AŁD SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW REFUNDOWANYCH STOSOWANYCH W PROGRAMACH LEKOWYCH DO APTEKI SZPITALNEJ DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-20 09:33:35

EZ/173/2022/UG SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNNCY DLA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30

Zmienił: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30
Opublikował: Urszula Gierada 2022-09-16 10:18:30

EZ/ZP/166/2022/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-09-09 10:19:49

EZ/162/2022/AŁD DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PEDIATRII I WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-09-06 12:33:38

EZ/165/2022/ESŁ - Wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na wydzieleniu korytarzy na odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-31 13:44:21

EZ/160/2022/EK Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0008/19 dla zadania „Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-08-24 12:08:45

EZ/159/2022/ESŁ - Wykonanie prac budowlanych w Klinice Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-08-18 14:23:37

Ilość artykułów: 943

Zamknij