Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 976

EZ/50/2023/UG Sukcesywne dostawy leków – antybiotyków dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2023-03-16 13:57:20
Wprowadził: Urszula Gierada 2023-03-16 13:57:20
Opublikował: Urszula Gierada 2023-03-16 13:57:20

Zmienił: Urszula Gierada 2023-03-16 13:57:20
Opublikował: Urszula Gierada 2023-03-16 13:57:20

EZ/52/2023/ESŁ - Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż z kompletem pozwoleń/zgłoszeń w celu uruchomienia procedury przetargowej dla zadania „Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Wytworzył: Edyta Słowińska 2023-03-15 11:26:28
Wprowadził: Edyta Słowińska 2023-03-15 11:26:28
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-15 11:26:28

Zmienił: Edyta Słowińska 2023-03-15 11:26:28
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-15 11:26:28

EZ/44/2023/ESŁ - Wykonanie prac budowlanych w budynku Kliniki Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2023-03-15 09:28:46
Wprowadził: Edyta Słowińska 2023-03-15 09:28:46
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-15 09:28:46

Zmienił: Edyta Słowińska 2023-03-15 09:28:46
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-15 09:28:46

EZ/49/2023/UG Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu ”Adaptacja istniejących pomieszczeń Stacji Dializ w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego” przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2023-03-13 13:49:16
Wprowadził: Urszula Gierada 2023-03-13 13:49:16
Opublikował: Urszula Gierada 2023-03-13 13:49:16

Zmienił: Urszula Gierada 2023-03-13 13:49:16
Opublikował: Urszula Gierada 2023-03-13 13:49:16

EZ/45/2023/MW „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach – etap I”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad) w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2023-03-13 12:28:01
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2023-03-13 12:28:01
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-03-13 12:28:01

Zmienił: Magdalena Wójcik 2023-03-13 12:28:01
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-03-13 12:28:01

EZ/40/2023/MW Dostawa pomp insulinowych dla III Oddziału Chorób Dziecięcych- Endokrynologiczno-Diabetologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2023-03-13 09:49:03
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2023-03-13 09:49:03
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-03-13 09:49:03

Zmienił: Magdalena Wójcik 2023-03-13 09:49:03
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-03-13 09:49:03

EZ/32/2023/ESŁ - Wykonanie przebudowy Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2023-03-10 06:59:32
Wprowadził: Edyta Słowińska 2023-03-10 06:59:32
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-10 06:59:32

Zmienił: Edyta Słowińska 2023-03-10 06:59:32
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-10 06:59:32

EZ/25/2023/MK Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia w ramach projektu nr RPSW.07.03.00-26-0008/19 dla zadania „Modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-08 08:35:52
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-08 08:35:52
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-08 08:35:52

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-08 08:39:35
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-08 08:39:35

EZ/22/2023/AŁD DOSTAWY IMPLANTÓW, SIATEK, SYSTEMÓW, OSTRZY I WIERTEŁ ORAZ RÓŻNYCH MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB BLOKÓW OPERACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-03 10:10:12
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-03 10:10:12
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-03 10:10:12

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-03 10:10:12
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-03-03 10:10:12

EZ/33/2023/ESŁ - Zakup i dostawa tomografu optycznego do Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2023-03-01 10:18:34
Wprowadził: Edyta Słowińska 2023-03-01 10:18:34
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-01 10:18:34

Zmienił: Edyta Słowińska 2023-03-01 10:18:34
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-03-01 10:18:34

EZ/37/2023/SN Sukcesywne dostawy systemów wewnątrznaczyniowych do wytwarzania przetok tętniczo-żylnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2023-03-01 09:23:09
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2023-03-01 09:23:09
Opublikował: Sylwia Nartowska 2023-03-01 09:23:09

Zmienił: Sylwia Nartowska 2023-03-01 09:23:09
Opublikował: Sylwia Nartowska 2023-03-01 09:23:09

EZ/34/2023/ES Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Ś. C. P. w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2023-02-24 09:43:51
Wprowadził: Edyta Stefańska 2023-02-24 09:43:51
Opublikował: Edyta Stefańska 2023-02-24 09:43:51

Zmienił: Edyta Stefańska 2023-02-24 09:43:51
Opublikował: Edyta Stefańska 2023-02-24 09:43:51

EZ/18/2023/ES Zakup i dostawę różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Ś. C. P. w Kielcach”.

Wytworzył: Edyta Stefańska 2023-02-23 12:52:45
Wprowadził: Edyta Stefańska 2023-02-23 12:52:45
Opublikował: Edyta Stefańska 2023-02-23 12:52:45

Zmienił: Edyta Stefańska 2023-02-23 12:52:45
Opublikował: Edyta Stefańska 2023-02-23 12:52:45

EZ/30/2023/ESŁ - Usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż z kompletem pozwoleń/zgłoszeń w celu uruchomienia procedury przetargowej dla zadania „Budowa całodobowego lądowiska dla helikopterów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Wytworzył: Edyta Słowińska 2023-02-23 09:34:25
Wprowadził: Edyta Słowińska 2023-02-23 09:34:25
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-02-23 09:34:25

Zmienił: Edyta Słowińska 2023-02-23 09:34:25
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-02-23 09:34:25

EZ/15/2023/AŁD ZAKUP I DOSTAWA OPRZYRZĄDOWANIA DO SYSTEMU NEURONAWIGACJI

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-02-15 12:52:29
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-02-15 12:52:29
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-02-15 12:52:29

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-02-15 12:52:29
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2023-02-15 12:52:29

EZ/11/2023/MW Zakup i sukcesywne dostawy zużywalnych elementów do zestawu automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu Medrad Stellant CT Dual dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Działu Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2023-02-14 10:36:24
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2023-02-14 10:36:24
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-02-14 10:36:24

Zmienił: Magdalena Wójcik 2023-02-14 10:36:24
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-02-14 10:36:24

EZ/3/2023/SN Zakup i dostawa spersonalizowanego stentgraftu piersiowo – szyjnego dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Nartowska 2023-01-10 13:50:27
Wprowadził: Sylwia Nartowska 2023-01-10 13:50:27
Opublikował: Sylwia Nartowska 2023-01-10 13:50:27

Zmienił: Sylwia Nartowska 2023-01-10 13:50:27
Opublikował: Sylwia Nartowska 2023-01-10 13:50:27

EZ/230/2022/KS Dostawa testów PCR wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Karolina Skiba 2022-12-30 12:27:13
Wprowadził: Karolina Skiba 2022-12-30 12:27:13
Opublikował: Karolina Skiba 2022-12-30 12:27:13

Zmienił: Karolina Skiba 2022-12-30 12:27:13
Opublikował: Karolina Skiba 2022-12-30 12:27:13

EZ/231/2022/MW SUKCESYWNE DOSTAWY ZUŻYWALNYCH ELEMENTÓW1) DO ZESTAWÓW AUTOMATYCZNYCH WSTRZYKIWACZY KONTRASTU DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-12-30 08:13:24
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-12-30 08:13:24
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-12-30 08:13:24

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-12-30 08:13:24
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-12-30 08:13:24

EZ/214/2022/ESŁ - Zakup i wymiana 1 szt. dźwigu osobowego (windy) w budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (Pawilon G)

Wytworzył: Edyta Słowińska 2022-12-29 13:09:22
Wprowadził: Edyta Słowińska 2022-12-29 13:09:22
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-12-29 13:09:22

Zmienił: Edyta Słowińska 2022-12-29 13:09:22
Opublikował: Edyta Słowińska 2022-12-29 13:09:22

EZ/224/2022/MW Dostawy materiałów medycznych wykorzystywanych w zabiegach perfuzji dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2022-12-28 11:54:32
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2022-12-28 11:54:32
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-12-28 11:54:32

Zmienił: Magdalena Wójcik 2022-12-28 11:54:32
Opublikował: Magdalena Wójcik 2022-12-28 11:54:32

EZ/227/2022/AŁD „Dostawy implantów i materiałów zużywalnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-12-28 09:23:22
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-12-28 09:23:22
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-12-28 09:23:22

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-12-28 09:23:22
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2022-12-28 09:23:22

EZ/225/2022/ESŁ Dostawa zużywalnych materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Kwaśniewska 2022-12-27 10:12:20
Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2022-12-27 10:12:20
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-12-27 10:12:20

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2022-12-27 10:12:20
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2022-12-27 10:12:20

EZ/ZP/223/2022/ES Zakup i dostawa zastawek, wycinaków, elektrod, konduitów, stabilizatorów i shunt dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2022-12-21 10:41:15
Wprowadził: Edyta Stefańska 2022-12-21 10:41:15
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-12-21 10:41:15

Zmienił: Edyta Stefańska 2022-12-21 10:41:15
Opublikował: Edyta Stefańska 2022-12-21 10:41:15

EZ/222/2022/UG Sukcesywne dostawy leków refundowanych dostępnych w ramach Programu Lekowego „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry” dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2022-12-20 12:31:18
Wprowadził: Urszula Gierada 2022-12-20 12:31:18
Opublikował: Urszula Gierada 2022-12-20 12:31:18

Zmienił: Urszula Gierada 2022-12-20 12:31:18
Opublikował: Urszula Gierada 2022-12-20 12:31:18

Ilość artykułów: 976

Zamknij