Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 822

EZ/103/2024/RŁ „Wykonanie okresowych (5 letnich) pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych dla wszystkich budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach „

Wytworzył: Renata Łastowska 2024-07-10 13:59:54
Wprowadził: Renata Łastowska 2024-07-10 13:59:54
Opublikował: Renata Łastowska 2024-07-10 13:59:54

Zmienił: Renata Łastowska 2024-07-10 13:59:54
Opublikował: Renata Łastowska 2024-07-10 13:59:54

EZ/139/2024/SL Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Lasa 2024-07-10 09:19:07
Wprowadził: Sylwia Lasa 2024-07-10 09:19:07
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-07-10 09:19:07

Zmienił: Sylwia Lasa 2024-07-10 09:19:07
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-07-10 09:19:07

EZ/140/2024/UG Usługę objęcia nadzorem autorskim oraz pogwarancyjnej opieki serwisowej systemu PACS dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2024-07-09 13:08:40
Wprowadził: Urszula Gierada 2024-07-09 13:08:40
Opublikował: Urszula Gierada 2024-07-09 13:08:40

Zmienił: Urszula Gierada 2024-07-09 13:08:40
Opublikował: Urszula Gierada 2024-07-09 13:08:40

EZ/133/2024/WS Dostawa śródpierścieniowych zastawek aortalnych dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Wioleta Stróżyk 2024-07-05 10:06:59
Wprowadził: Wioleta Stróżyk 2024-07-05 10:06:59
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-07-05 10:06:59

Zmienił: Wioleta Stróżyk 2024-07-05 10:06:59
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-07-05 10:06:59

EZ/131/2024/MW - ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA LECZNICZYCH I TECHNICZNYCH ŚRODKÓW KONIECZNYCH DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH KORONAROGRAFII I KORONAROPLASTYKI W ZESPOLE PRACOWNI RADIOLOGII ZABIEGOWEJ, HEMODYNAMIKI I ELEKTROKARDIOLOGII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM KARDIOLOGII WSZZ W KIELCACH

Wytworzył: Edyta Słowińska 2024-07-04 09:47:15
Wprowadził: Edyta Słowińska 2024-07-04 09:47:15
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-07-04 09:47:15

Zmienił: Edyta Słowińska 2024-07-04 09:47:15
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-07-04 09:47:15

EZ/136/2024/ESŁ - Wykonanie dokumentacji i robót budowlanych w budynku Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2024-07-03 13:31:10
Wprowadził: Edyta Słowińska 2024-07-03 13:31:10
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-07-03 13:31:10

Zmienił: Edyta Słowińska 2024-07-03 13:31:10
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-07-03 13:31:10

EZ/121/2024/AŁD Sukcesywne dostawy implantów z zakresu ortopedii, neurochirurgii i chirurgii twarzowo - szczękowej dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach.

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-07-01 13:10:10
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-07-01 13:10:10
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-07-01 13:10:10

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-07-01 13:10:10
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-07-01 13:10:10

EZ/127/2024/MW - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU ORAZ UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH

Wytworzył: Edyta Słowińska 2024-07-01 10:12:47
Wprowadził: Edyta Słowińska 2024-07-01 10:12:47
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-07-01 10:12:47

Zmienił: Edyta Słowińska 2024-07-01 10:12:47
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-07-01 10:12:47

EZ/132/2024/SL Zakup stołu operacyjnego do zabiegów ortopedycznych z wyposażeniem dla potrzeb Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Lasa 2024-06-28 13:54:24
Wprowadził: Sylwia Lasa 2024-06-28 13:54:24
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-06-28 13:54:24

Zmienił: Sylwia Lasa 2024-06-28 13:54:24
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-06-28 13:54:24

EZ/130/2024/UG Sukcesywne dostawy środka hemostatycznego, kleju tkankowego i oleju silikonowego dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2024-06-27 11:26:01
Wprowadził: Urszula Gierada 2024-06-27 11:26:01
Opublikował: Urszula Gierada 2024-06-27 11:26:01

Zmienił: Urszula Gierada 2024-06-27 11:26:01
Opublikował: Urszula Gierada 2024-06-27 11:26:01

EZ/118/2024/WS „Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” w terminie 06.09.2024 r. w godzinach od 15:00 do 00:00”

Wytworzył: Wioleta Stróżyk 2024-06-21 09:31:16
Wprowadził: Wioleta Stróżyk 2024-06-21 09:31:16
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-06-21 09:31:16

Zmienił: Wioleta Stróżyk 2024-06-21 09:31:16
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-06-21 09:31:16

EZ/124/2024/SL Dostawy stentów oraz materiałów medycznych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej WSzZ Kielce

Wytworzył: Sylwia Lasa 2024-06-14 12:00:10
Wprowadził: Sylwia Lasa 2024-06-14 12:00:10
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-06-14 12:00:10

Zmienił: Sylwia Lasa 2024-06-14 12:00:10
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-06-14 12:00:10

EZ/111/2024/UG Sukcesywna dostawa leków ogólnych, antybiotyków, płynów infuzyjnych i produktów do żywienia dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2024-06-14 09:44:44
Wprowadził: Urszula Gierada 2024-06-14 09:44:44
Opublikował: Urszula Gierada 2024-06-14 09:44:44

Zmienił: Urszula Gierada 2024-06-14 09:44:44
Opublikował: Urszula Gierada 2024-06-14 09:44:44

EZ/119/2024/ESŁ - Zakup osłon radiologicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2024-06-13 13:58:00
Wprowadził: Edyta Słowińska 2024-06-13 13:58:00
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-06-13 13:58:00

Zmienił: Edyta Słowińska 2024-06-13 13:58:00
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-06-13 13:58:00

EZ/116/2024 Sukcesywne dostawy prowadników FFR do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2024-06-06 09:33:23
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2024-06-06 09:33:23
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-06-06 09:33:23

Zmienił: Magdalena Wójcik 2024-06-06 09:33:23
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-06-06 09:33:23

EZ/114/2024/MW Sukcesywne dostawy zestawów do implantacji całkowicie podskórnego kardiowertera - defibrylatora na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2024-06-05 12:32:35
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2024-06-05 12:32:35
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-06-05 12:32:35

Zmienił: Magdalena Wójcik 2024-06-05 12:32:35
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-06-05 12:32:35

EZ/112/2024/ES Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz produktów do przygotowania i podaży leków cytostatycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2024-06-05 09:43:11
Wprowadził: Edyta Stefańska 2024-06-05 09:43:11
Opublikował: Edyta Stefańska 2024-06-05 09:43:11

Zmienił: Edyta Stefańska 2024-06-05 09:43:11
Opublikował: Edyta Stefańska 2024-06-05 09:43:11

EZ/109/2024/WS Zakup i dostawa echokardiografu z zestawem głowic na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Kliniki Kardiochirurgii WSZZ w ramach realizacji zadania Inwestycje w ochronie zdrowia

Wytworzył: Wioleta Stróżyk 2024-06-04 12:05:54
Wprowadził: Wioleta Stróżyk 2024-06-04 12:05:54
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-06-04 12:05:54

Zmienił: Wioleta Stróżyk 2024-06-04 12:05:54
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-06-04 12:05:54

EZ/110/2024/AŁD Sukcesywne dostawy leków refundowanych stosowanych w Programach Lekowych do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-06-04 11:08:20
Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-06-04 11:08:20
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-06-04 11:08:20

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-06-04 11:08:20
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2024-06-04 11:08:20

EZ/108/2024/UG Sukcesywne dostawy akcesoriów okulistycznych dla potrzeb Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2024-06-03 12:06:55
Wprowadził: Urszula Gierada 2024-06-03 12:06:55
Opublikował: Urszula Gierada 2024-06-03 12:06:55

Zmienił: Urszula Gierada 2024-06-03 12:06:55
Opublikował: Urszula Gierada 2024-06-03 12:06:55

EZ/86/2024/MW Zakup i sukcesywne dostawy cewników balonowych do litotrypsji wewnątrznaczyniowej wraz z dzierżawą konsoli do litotrypsji na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2024-05-31 13:52:12
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2024-05-31 13:52:12
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-05-31 13:52:12

Zmienił: Magdalena Wójcik 2024-05-31 13:52:12
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-05-31 13:52:12

EZ/106/2024/SL Sukcesywne dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Sylwia Lasa 2024-05-23 13:26:57
Wprowadził: Sylwia Lasa 2024-05-23 13:26:57
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-05-23 13:26:57

Zmienił: Sylwia Lasa 2024-05-23 13:26:57
Opublikował: Sylwia Lasa 2024-05-23 13:26:57

EZ/89/2024/ES Zakup czujników do pomiaru głębokości snu pacjentów operowanych wraz z użyczeniem platformy monitorującej dla potrzeb Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Ś.C.P. Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej oraz Kliniki Kardiochirurgii OA i IT nr 2 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Stefańska 2024-05-22 12:45:45
Wprowadził: Edyta Stefańska 2024-05-22 12:45:45
Opublikował: Edyta Stefańska 2024-05-22 12:45:45

Zmienił: Edyta Stefańska 2024-05-22 12:45:45
Opublikował: Edyta Stefańska 2024-05-22 12:45:45

EZ/101/2024/RŁ „Sukcesywne dostawy paneli typu multiplex PCR do wykrywania patogenów z materiałów klinicznych wraz z dzierżawą aparatu dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Renata Łastowska 2024-05-16 14:19:58
Wprowadził: Renata Łastowska 2024-05-16 14:19:58
Opublikował: Renata Łastowska 2024-05-16 14:19:58

Zmienił: Renata Łastowska 2024-05-16 14:19:58
Opublikował: Renata Łastowska 2024-05-16 14:19:58

EZ/99/2024/MK Dostawa stymulatorów przeciwbólowych rdzenia kręgowego o stałym natężeniu prądu na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2024-05-16 12:31:23
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2024-05-16 12:31:23
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-05-16 12:31:23

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2024-05-16 12:31:23
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-05-16 12:31:23

Ilość artykułów: 822

Zamknij