Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 682

EZ/34/2024/WS „Zakup Kardiomonitora kompatybilnego z systemem komputerowym TOP SOR dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Wioleta Stróżyk 2024-02-27 13:20:01
Wprowadził: Wioleta Stróżyk 2024-02-27 13:20:01
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-02-27 13:20:01

Zmienił: Wioleta Stróżyk 2024-02-27 13:20:01
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-02-27 13:20:01

EZ/35/2024/MK "Sukcesywne dostawy folii chirurgicznych bakteriobójczych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2024-02-27 13:05:00
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2024-02-27 13:05:00
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-02-27 13:05:00

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2024-02-27 13:05:00
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-02-27 13:05:00

EZ/31/2024/WS „Sukcesywne wg potrzeb dostawy papieru ksero dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Wioleta Stróżyk 2024-02-23 10:25:59
Wprowadził: Wioleta Stróżyk 2024-02-23 10:25:59
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-02-23 10:25:59

Zmienił: Wioleta Stróżyk 2024-02-23 10:25:59
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2024-02-23 10:25:59

EZ/26/2024/MW „Zakup i sukcesywna dostawa Zestawów wprowadzających transradialnych do zwapniałych tętnic na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2024-02-13 14:10:05
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2024-02-13 14:10:05
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-02-13 14:10:05

Zmienił: Magdalena Wójcik 2024-02-13 14:10:05
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-02-13 14:10:05

EZ/21/2024/MK „Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2024-02-02 11:51:17
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2024-02-02 11:51:17
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-02-02 11:51:17

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2024-02-02 11:51:17
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-02-02 11:51:17

EZ/9/2024/RŁ „Zakup i dostawa materiałów biurowych do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Wytworzył: Renata Łastowska 2024-02-01 13:39:58
Wprowadził: Renata Łastowska 2024-02-01 13:39:58
Opublikował: Renata Łastowska 2024-02-01 13:39:58

Zmienił: Renata Łastowska 2024-02-01 13:39:58
Opublikował: Renata Łastowska 2024-02-01 13:39:58

EZ/20/2024/MK „Zakup wraz z dostawą aparatu do oscylacji wymuszonych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb I Kliniki Pediatrii IOCHD Odcinek Pulmonologiczno-Alergologiczny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii WSZZ w Kielcach”

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2024-01-31 08:49:02
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2024-01-31 08:49:02
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-01-31 08:49:02

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2024-01-31 08:49:02
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2024-01-31 08:49:02

Znak sprawy: EZ/12/2024/AS Dostawa foteli obrotowych komputerowych oraz krzeseł dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Sitek 2024-01-25 13:17:26
Wprowadził: Anna Sitek 2024-01-25 13:17:26
Opublikował: Anna Sitek 2024-01-25 13:17:26

Zmienił: Anna Sitek 2024-01-25 13:19:38
Opublikował: Anna Sitek 2024-01-25 13:19:38

EZ/6/2024/RŁ " „Usługa wykonania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych i monitorów medycznych w miejscu ich zainstalowania w siedzibie Zamawiającego - Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Renata Łastowska 2024-01-24 09:08:17
Wprowadził: Renata Łastowska 2024-01-24 09:08:17
Opublikował: Renata Łastowska 2024-01-24 09:08:17

Zmienił: Renata Łastowska 2024-01-24 09:08:17
Opublikował: Renata Łastowska 2024-01-24 09:08:17

EZ/14/2024/MW „Zakup i dostawa prowadników FFR do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2024-01-18 13:36:54
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2024-01-18 13:36:54
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-01-18 13:36:54

Zmienił: Magdalena Wójcik 2024-01-18 13:36:54
Opublikował: Magdalena Wójcik 2024-01-18 13:36:54

EZ/5/2024/ESŁ - Zakup chłodni do przechowywania krwi z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2024-01-05 13:15:27
Wprowadził: Edyta Słowińska 2024-01-05 13:15:27
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-01-05 13:15:27

Zmienił: Edyta Słowińska 2024-01-05 13:15:27
Opublikował: Edyta Słowińska 2024-01-05 13:15:27

EZ/261/2023/UG Zakup diodowego półprzewodnikowego lasera dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Urszula Gierada 2023-12-29 12:04:51
Wprowadził: Urszula Gierada 2023-12-29 12:04:51
Opublikował: Urszula Gierada 2023-12-29 12:04:51

Zmienił: Urszula Gierada 2023-12-29 12:04:51
Opublikował: Urszula Gierada 2023-12-29 12:04:51

EZ/260/2023/RŁ „Zakup i dostawa dozowników na mydło, pojemników na papier toaletowy i na ręczniki papierowe do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Wytworzył: Renata Łastowska 2023-12-21 09:41:55
Wprowadził: Renata Łastowska 2023-12-21 09:41:55
Opublikował: Renata Łastowska 2023-12-21 09:41:55

Zmienił: Renata Łastowska 2023-12-21 09:41:55
Opublikował: Renata Łastowska 2023-12-21 09:41:55

259/2023 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wytworzył: Anna Sitek 2023-12-20 09:06:55
Wprowadził: Anna Sitek 2023-12-20 09:06:55
Opublikował: Anna Sitek 2023-12-20 09:06:55

Zmienił: Anna Sitek 2023-12-20 09:06:55
Opublikował: Anna Sitek 2023-12-20 09:06:55

EZ/257/2023/AS na: ,, Dostawę 10 zestawów komputerowych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Anna Sitek 2023-12-14 13:15:42
Wprowadził: Anna Sitek 2023-12-14 13:15:42
Opublikował: Anna Sitek 2023-12-14 13:15:42

Zmienił: Anna Sitek 2023-12-14 13:15:42
Opublikował: Anna Sitek 2023-12-14 13:15:42

EZ/256/2023/ES Sukcesywne dostawy przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Wytworzył: Edyta Stefańska 2023-12-07 12:41:21
Wprowadził: Edyta Stefańska 2023-12-07 12:41:21
Opublikował: Edyta Stefańska 2023-12-07 12:41:21

Zmienił: Edyta Stefańska 2023-12-07 12:41:21
Opublikował: Edyta Stefańska 2023-12-07 12:41:21

EZ/243/2023/RŁ „Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową oprogramowania MEDOK zainstalowanego w Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Wytworzył: Renata Łastowska 2023-12-06 11:04:28
Wprowadził: Renata Łastowska 2023-12-06 11:04:28
Opublikował: Renata Łastowska 2023-12-06 11:04:28

Zmienił: Renata Łastowska 2023-12-06 11:04:28
Opublikował: Renata Łastowska 2023-12-06 11:04:28

EZ/255/2023/WS Zakup Videolaryngoskopu z kompletem 3 łyżek wielorazowych dla potrzeb Kliniki Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Wioleta Stróżyk 2023-12-05 13:33:59
Wprowadził: Wioleta Stróżyk 2023-12-05 13:33:59
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2023-12-05 13:33:59

Zmienił: Wioleta Stróżyk 2023-12-05 13:33:59
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2023-12-05 13:33:59

EZ/254/2023/RŁ „Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową, w zakresie określonym w § 3 umowy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego CENTRUM ( tzw. Systemu ) dla Zakładu Mikrobiologii i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej zainstalowanego w środowisku informatycznym Zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.”

Wytworzył: Renata Łastowska 2023-12-05 09:01:12
Wprowadził: Renata Łastowska 2023-12-05 09:01:12
Opublikował: Renata Łastowska 2023-12-05 09:01:12

Zmienił: Renata Łastowska 2023-12-05 09:01:12
Opublikował: Renata Łastowska 2023-12-05 09:01:12

EZ/250/2023/MW „Zakup stanowiska do resuscytacji noworodka dla Klinicznego Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Wytworzył: Magdalena Wójcik 2023-12-04 10:41:11
Wprowadził: Magdalena Wójcik 2023-12-04 10:41:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-12-04 10:41:11

Zmienił: Magdalena Wójcik 2023-12-04 10:41:11
Opublikował: Magdalena Wójcik 2023-12-04 10:41:11

EZ/253/2023/WS Zakup zestawów do cewnikowania żył centralnych dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Wioleta Stróżyk 2023-12-04 08:39:21
Wprowadził: Wioleta Stróżyk 2023-12-04 08:39:21
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2023-12-04 08:39:21

Zmienił: Wioleta Stróżyk 2023-12-04 08:39:21
Opublikował: Wioleta Stróżyk 2023-12-04 08:39:21

EZ/252/2023/SL Zakup spirometru dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych I Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”

Wytworzył: Sylwia Lasa 2023-12-01 14:07:07
Wprowadził: Sylwia Lasa 2023-12-01 14:07:07
Opublikował: Sylwia Lasa 2023-12-01 14:07:07

Zmienił: Sylwia Lasa 2023-12-01 14:07:07
Opublikował: Sylwia Lasa 2023-12-01 14:07:07

EZ/251/2023/MK „Zakup 4 sztuk holterów wraz z rejestratorem kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego systemem CardioPoint ABPM dla potrzeb Oddziału leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii”

Wytworzył: Magdalena Kuszewska 2023-11-30 13:09:36
Wprowadził: Magdalena Kuszewska 2023-11-30 13:09:36
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2023-11-30 13:09:36

Zmienił: Magdalena Kuszewska 2023-11-30 13:09:36
Opublikował: Magdalena Kuszewska 2023-11-30 13:09:36

EZ/249/2023/ESŁ - Zakup chłodni do przechowywania krwi z wyposażeniem dla potrzeb Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Wytworzył: Edyta Słowińska 2023-11-30 12:52:00
Wprowadził: Edyta Słowińska 2023-11-30 12:52:00
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-11-30 12:52:00

Zmienił: Edyta Słowińska 2023-11-30 12:52:00
Opublikował: Edyta Słowińska 2023-11-30 12:52:00

EZ/242/2023/RŁ „Objęcie nadzorem autorskim i opieką serwisową, w zakresie określonym w § 3 umowy Laboratoryjnego Systemu Informatycznego CENTRUM ( tzw. Systemu ) dla Zakładu Mikrobiologii i Pracowni Serologii Transfuzjologicznej zainstalowanego w środowisku informatycznym Zamawiającego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.”

Wytworzył: Renata Łastowska 2023-11-28 13:22:27
Wprowadził: Renata Łastowska 2023-11-28 13:22:27
Opublikował: Renata Łastowska 2023-11-28 13:22:27

Zmienił: Renata Łastowska 2023-11-28 13:22:27
Opublikował: Renata Łastowska 2023-11-28 13:22:27

Ilość artykułów: 682

Zamknij