Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/ 103/2011  DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU (kaniule, mandryny, korki do kaniul, kraniki )

2011-11-28 13:33
ogłoszenie
36 KB
2011-11-28 13:33
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
101 KB
2011-11-28 13:34
Załącznik nr 1 siwz - wzór umowy
38 KB
2011-11-28 13:34
Załącznik nr 2 siwz - formularz cenowy
74 KB
2011-11-28 13:35
Załącznik nr 3a parametry oceniane
52 KB
2011-11-28 13:35
Załącznik nr 3 - formularz świadectw
64 KB
2011-11-28 13:36
Załącznik nr 4 i 4 a - druk" oświadczenie wykonawcy z art 22 i 24 Pzp
34 KB
2011-11-28 13:36
Załącznik nr 5 - formularz oferty
33 KB
2011-12-05 14:10
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
68 KB
2011-12-19 13:07
INFORMACJA O WYBORZE OFERT
30 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Gładka 2011-11-28 13:32:09
Opublikował: Jolanta Gładka 2011-11-28 13:32:09

Zmienił: Jolanta Gładka 2011-11-28 13:32:09
Opublikował: Jolanta Gładka 2011-11-28 13:32:09

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij