Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/100/2011 STYMULATORY SERCA

2011-11-08 09:45
Załącznik nr 4 i 4a siwz oświadczenia
34 KB
2011-11-08 09:46
Załącznik nr 5 siwz wykaz wykonanych dostaw
63 KB
2011-11-08 09:47
Załącznik nr 6 siwz formularz oferty
27 KB
2011-11-08 09:47
Załącznik nr 7 siwz wzór umowy
40 KB
2011-12-27 13:01
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
27 KB
2011-12-09 08:50
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ
41 KB
2011-11-08 09:43
Ogłoszenie
37 KB
2011-11-08 09:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
95 KB
2011-11-08 09:44
Załącznik nr 1 siwz parametry techniczne
86 KB
2011-11-08 09:44
Załącznik nr 2 siwz formularz cenowy
42 KB
2011-11-08 09:45
Załącznik nr 3 siwz formularz swiadectw
36 KB

Wytworzył/Wprowadził: Jolanta Gładka 2011-11-08 09:42:22
Opublikował: Jolanta Gładka 2011-11-08 09:42:22

Zmienił: Jolanta Gładka 2011-11-08 09:42:22
Opublikował: Jolanta Gładka 2011-11-08 09:42:22

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij