Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/10/2012 - Dostawa zestawów do drenażu opłucnej dla O. Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach

2012-01-30 10:15
Ogłoszenie o zamówieniu.
41 KB
2012-01-30 10:16
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
104 KB
2012-01-30 10:16
Formularz ofertowy.
41 KB
2012-01-30 10:16
Formularz parametrów technicznych.
37 KB
2012-01-30 10:17
Wykaz dostaw.
30 KB
2012-01-30 10:17
Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP.
35 KB
2012-01-30 10:17
Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP.
35 KB
2012-01-30 10:17
Wzór umowy.
44 KB
2012-02-13 09:57
Zawiadomienie o wyborze oferty.
85 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2012-01-30 09:58:14
Opublikował: Marcin Konarski 2012-01-30 09:58:14

Zmienił: Marcin Konarski 2012-01-30 09:58:14
Opublikował: Marcin Konarski 2012-01-30 09:58:14

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij