Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/102/2011 Sprzedaż i dostawabonów towarowych

2011-11-08 12:59
Ogłoszenie
25 KB
2011-11-08 13:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
141 KB
2011-11-08 13:01
Formularz ofertowy
24 KB
2011-11-08 13:02
Formularz cenowo-asortymentowy
19 KB
2011-11-08 13:03
Oświadczenie z mocy art. 22 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2011-11-08 13:03
Oświadczenie z mocy art. 24 ust.1 ustawy Pzp
16 KB
2011-11-08 13:04
Projekt umowy
26 KB
2011-11-14 10:18
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
75 KB
2011-11-18 14:50
Wybór najkorzystniejszej oferty
73 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2011-11-08 12:58:27
Opublikował: Lucyna Wysocka 2011-11-08 12:58:27

Zmienił: Lucyna Wysocka 2011-11-08 12:58:27
Opublikował: Lucyna Wysocka 2011-11-08 12:58:27

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij