Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/102/2012 Bony towarowe dla pracowników WSzZ

2012-10-31 10:32
Ogłoszenie
23 KB
2012-10-31 10:33
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
131 KB
2012-10-31 10:34
Formularz ofertowy
23 KB
2012-10-31 10:35
Formularz cenowo-asortymentowy
19 KB
2012-10-31 10:36
Oświadczenie z mocy art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
17 KB
2012-10-31 10:38
Oświadczenie z mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
16 KB
2012-10-31 10:39
Projekt umowy
27 KB
2012-11-21 10:14
Wybór najkorzystniejszej oferty
73 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2012-10-31 10:29:26
Opublikował: Lucyna Wysocka 2012-10-31 10:29:26

Zmienił: Lucyna Wysocka 2012-10-31 10:29:26
Opublikował: Lucyna Wysocka 2012-10-31 10:29:26

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij