Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/103/2010

Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania - klasy wysokiej, aparatu do znieczulania klasy średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii.
2010-07-06 12:20
OGŁOSZENIE
114 KB
2010-07-06 12:20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
145 KB
2010-07-06 12:21
zał. nr 1 - Parametry techniczne dot. aparatu do znieczulania klasy wysokiej
103 KB
2010-07-06 12:22
zał. nr 2 - Parametry techniczne dot. aparatu do znieczulania klasy średniej
93 KB
2010-07-06 12:22
zał. nr 3 - Oświadczenie z art. 22 i art. 24 ustawy PZP
61 KB
2010-07-06 12:23
zał. nr 4 - Formularz ofertowy
71 KB
2010-07-06 12:23
zał. nr 5 - Specyfikacja cenowa
43 KB
2010-07-06 12:24
zał. nr 6 - wzór umowy
75 KB
2010-07-12 14:10
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 1
113 KB
2010-07-13 08:26
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 2
180 KB
2010-07-16 08:12
Unieważnienie postępowania
109 KB

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:19:13
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:19:13

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:25:52
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:26:31

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

EZ/ZP/103/2010

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:19:13
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:19:13

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:19:13
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-06 12:19:13

Zamknij