Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/103/2017/AŁ-D Sukcesywne dostawy rękawic chirurgicznych i diagnostycznych dla potrzeb oddziałów WSzZ w Kielcach.

2017-12-15 09:21
Ogłoszenie o zamówieniu
207 KB
2017-12-15 09:21
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
249 KB
2017-12-15 09:22
Formularz asortymentowo - cenowy
111 KB
2017-12-15 09:23
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
206 KB
2017-12-15 09:31
Formularz ofertowy
51 KB
2018-03-02 11:30
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2120 KB
2018-01-10 12:34
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
189 KB
2018-01-10 12:52
ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. II
86 KB
2018-01-10 12:55
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
110 KB
2018-01-19 09:06
MODYFIKACJA SIWZ I NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!!!
86 KB
2018-01-26 13:45
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
107 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-12-15 09:20:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-12-15 09:20:49

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-12-15 09:20:42
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2017-12-15 09:20:49

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij