Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/104/2010

Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: kardiomonitorów stacjonarnych - 4 szt., kardiomonitorów stacjonarno-transportowych -7 szt. dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii
2010-07-07 13:41
OGŁOSZENIE
114 KB
2010-07-07 13:42
zał. nr 1 - Parametry techniczne dot. kardiomonitorów stacjonarnych
68 KB
2010-07-07 13:43
zał. nr 2 - Parametry techniczne dot. kardiomonitorów stacjonarno-transportowych
65 KB
2010-07-07 13:44
zał nr 3 - Oświadczenie z art. 22 i 24 PZP
61 KB
2010-07-07 13:44
zał. nr 4 - Formularz oferty
72 KB
2010-07-07 13:47
zał. nr 5 - Specyfikacja cenowa
43 KB
2010-07-07 13:48
zał. nr 6 - Wzór umowy
75 KB
2010-07-08 07:48
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
145 KB
2010-07-13 08:29
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 1
121 KB
2010-07-14 07:27
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 2
131 KB
2010-07-26 13:05
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
113 KB

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:40:30
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:40:30

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:48:39
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:48:46

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

EZ/ZP/104/2010

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:40:30
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:40:30

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:40:30
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-07 13:40:30

Zamknij