Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/104/2012 - SYSTEM ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI PACJENTA

2012-12-14 12:01
Formularz ofertowy - zał. nr 1
37 KB
2012-12-14 12:01
Formularz cenowy - zał. nr 2
68 KB
2012-12-14 12:02
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 3
45 KB
2012-12-14 12:02
parametry techniczne - zał. nr 4
152 KB
2012-12-14 12:02
warunki gwarancji - zał. nr 5
38 KB
2012-12-14 12:03
Oświadczenia z art. 22 i z art. 24 ustawy PZP - zał. nr 6
36 KB
2012-12-14 12:04
Wzór umowy na opaski - zał. nr 7
58 KB
2012-12-14 12:04
Wzór umowy na sprzęt - zał nr 8
52 KB
2012-12-14 12:04
Ogłoszenie - Biuletyn Zamówień Publicznych
66 KB
2012-12-14 12:17
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia
110 KB
2012-12-14 12:17
Ogłoszenie
40 KB
2012-12-14 12:18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
21 KB
2012-12-21 12:35
Odpowiedzi na pytania
81 KB
2012-12-27 13:55
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
100 KB

Wytworzył/Wprowadził: Katarzyna Łopińska 2012-12-14 11:59:00
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2012-12-14 11:59:00

Zmienił: Katarzyna Łopińska 2012-12-14 11:59:00
Opublikował: Katarzyna Łopińska 2012-12-14 11:59:00

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij