Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/105/2014 - Dostawa stentgraftów aortalnych dla potrzeb O. Chirurgii Naczyniowej WSzZ w Kielcach.

2014-10-06 13:46
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
112 KB
2014-10-09 13:08
Zawiadomienie o wyborze ofert.
86 KB
2014-09-26 12:28
Ogłoszenie o zamówieniu.
57 KB
2014-09-26 12:29
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
161 KB
2014-09-26 12:31
Formularz ofertowy.
53 KB
2014-09-26 12:32
Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 1.
40 KB
2014-09-26 12:32
Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 2.
41 KB
2014-09-26 12:32
Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 3.
42 KB
2014-09-26 12:32
Formularz parametrów technicznych - Zadanie nr 4.
47 KB
2014-09-26 12:33
Wzór umowy.
92 KB
2014-09-26 12:33
Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP.
43 KB
2014-09-26 12:34
Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP.
43 KB
2014-09-26 12:34
Wykaz dostaw.
40 KB
2014-09-26 12:34
Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.
40 KB
2014-10-03 11:57
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
93 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2014-09-26 12:25:26
Opublikował: Marcin Konarski 2014-09-26 12:25:26

Zmienił: Marcin Konarski 2014-09-26 12:25:26
Opublikował: Marcin Konarski 2014-09-26 12:25:26

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij