Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/106/2010 - Dostawa mebli biurowych.

2010-07-15 13:44
Ogłoszenie o zamówieniu.
41 KB
2010-07-15 13:45
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
105 KB
2010-07-15 13:45
Formularz ofertowy.
43 KB
2010-07-15 13:46
Formularz asortymentowo-cenowy.
160 KB
2010-07-15 13:51
Rysunki techniczne.
6738 KB
2010-07-15 13:52
Wykaz dostaw.
31 KB
2010-07-15 13:53
Oświadczenie z art. 22 Ustawy Pzp.
34 KB
2010-07-15 13:54
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
34 KB
2010-07-15 13:54
Wzór umowy.
54 KB
2010-07-22 09:49
Odpowiedzi na pytania.
85 KB
2010-08-02 11:20
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
107 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2010-07-15 13:42:36
Opublikował: Marcin Konarski 2010-07-15 13:42:36

Zmienił: Marcin Konarski 2010-07-15 13:42:36
Opublikował: Marcin Konarski 2010-07-15 13:42:36

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij