Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/106/2011 - Dostawa CustomPacków (zestawów do operacji zaćmy)

2011-11-09 11:06
Ogłoszenie o zamówieniu.
41 KB
2011-11-09 11:07
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
102 KB
2011-11-09 11:07
Formularz Ofertowy.
41 KB
2011-11-09 11:07
Formularz Parametrów Technicznych.
36 KB
2011-11-09 11:08
Formularz Asortymentowo-Cenowy.
30 KB
2011-11-09 11:08
Oświadczenie z art. 22 Ustawy Pzp.
35 KB
2011-11-09 11:08
Oświadczenie z art. 24 Ustawy Pzp.
35 KB
2011-11-09 11:09
Wzór Umowy.
44 KB
2011-11-14 12:38
Odpowiedzi na pytania.
89 KB
2011-11-22 13:03
Zawiadomienie o wyborze oferty.
84 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2011-11-09 11:06:13
Opublikował: Marcin Konarski 2011-11-09 11:06:13

Zmienił: Marcin Konarski 2011-11-09 11:06:13
Opublikował: Marcin Konarski 2011-11-09 11:06:13

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij