Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/106/2016 Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni WSzZ w Kielcach

2017-01-31 13:52
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
4247 KB
2016-12-05 10:35
Ogłoszenie o zamówieniu
138 KB
2016-12-05 10:35
SIWZ
149 KB
2016-12-05 10:36
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
41 KB
2016-12-05 10:37
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy (Opis Przedmiotu zamówienia)
69 KB
2016-12-05 10:38
Załącznik nr 3 - wzór umowy
71 KB
2016-12-05 10:39
Załącznik nr 4a oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udziału postępowanie jednoetapowe
13 KB
2016-12-05 10:41
Załącznik nr 4b oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia
15 KB
2016-12-13 14:25
Odpowiedzi na pytania
264 KB
2016-12-19 08:10
Informacja z otwarcia ofert
135 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Pniewska 2016-12-05 10:33:58
Opublikował: Anna Pniewska 2016-12-05 10:34:39

Zmienił: Anna Pniewska 2016-12-05 10:33:58
Opublikował: Anna Pniewska 2016-12-05 10:34:39

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij