Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/107/2010

Zakup, dostawa, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania - klasy wysokiej, aparatu do znieczulania - klasy średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii. 
2010-07-19 09:37
OGŁOSZENIE
113 KB
2010-07-19 09:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
145 KB
2010-07-19 09:38
zał. nr 1 - Parametry techniczne dot. aparatu do znieczulania klasy wysokiej
103 KB
2010-07-19 09:39
zał. nr 2 - Parametry techniczne dot. aparatu do znieczulania klasy średniej
93 KB
2010-07-19 09:41
zał nr 3 - Oświadczenie z art. 22 i art. 24 ustawy PZP
61 KB
2010-07-19 09:41
zał. nr 4 - Formularz ofertowy
71 KB
2010-07-19 09:42
zał. nr 5 - Specyfikacja cenowa
43 KB
2010-07-19 09:42
zał. nr 6 - Wzór umowy
75 KB
2010-07-21 09:52
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 1
113 KB
2010-07-26 12:53
Odpowiedzi na pytania wykonawców - nr 2
108 KB
2010-07-27 12:23
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
114 KB

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:36:27
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:36:27

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:42:38
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:42:44

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

EZ/ZP/107/2010

Wytworzył/Wprowadził: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:36:27
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:36:27

Zmienił: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:36:27
Opublikował: Mariusz Klimczak 2010-07-19 09:36:27

Zamknij