Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/107/2011 - Sprzęt medyczny dla Oddziału Kardiochirurgii (analizator, centrala monitorująca, terapia nerkozastępcza, minutowy rzut serca)

2011-12-21 14:25
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
84 KB
2011-11-18 16:06
Ogłoszenie o zamówieniu.
43 KB
2011-11-18 16:06
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
110 KB
2011-11-18 16:07
Formularz ofertowy.
51 KB
2011-11-18 16:07
Parametry techniczne - Analizator parametrów krytycznych.
60 KB
2011-11-18 16:07
Parametry techniczne - Centrala Monitorująca.
41 KB
2011-11-18 16:08
Parametry techniczne - Aparat do terapii nerkozastępczej.
61 KB
2011-11-18 16:08
Parametry techniczne - Urządzenie do pomiaru rzutu minutowego serca.
59 KB
2011-11-18 16:10
Formularz asortymentowo cenowy - Analizator parametrów technicznych.
41 KB
2011-11-18 16:10
Formularz asortymentowo cenowy - Centrala monitorująca.
33 KB
2011-11-18 16:11
Formularz asortymentowo cenowy - Aparat do terapii nerkozastępczej.
30 KB
2011-11-18 16:11
Formularz asortymentowo cenowy - Urządzenie do pomiaru rzutu minutowego serca.
34 KB
2011-11-18 16:12
Wykaz dostaw.
31 KB
2011-11-18 16:12
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
35 KB
2011-11-18 16:12
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
35 KB
2011-11-18 16:13
Wzór umowy - materiały zużywalne.
44 KB
2011-11-21 08:52
Wzór umowy - aparatura.
52 KB
2011-11-24 11:22
Odpowiedzi na pytania.
96 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2011-11-18 16:05:50
Opublikował: Marcin Konarski 2011-11-18 16:05:50

Zmienił: Marcin Konarski 2011-11-18 16:05:50
Opublikował: Marcin Konarski 2011-11-18 16:05:50

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij