Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/110/2013 Usługi ochroniarskie

2013-12-20 14:12
Ogłoszenie
46 KB
2013-12-20 14:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
179 KB
2013-12-20 14:13
Formularz ofertowy
27 KB
2013-12-20 14:15
Opis przedmiotu zamówienia
30 KB
2013-12-20 14:16
Oświadczenie z mocy art.22 ust.1 ustawy Pzp
18 KB
2013-12-20 14:16
Oświadczenie z mocy art.24 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2013-12-20 14:17
Wykaz usług
15 KB
2013-12-20 14:18
Oświadczenie o urządzeniach zabezpieczających i alarmowych
15 KB
2013-12-20 14:18
Projekt umowy
33 KB
2013-12-20 14:19
certyfikat OHSAS 18001-2007
10 KB
2013-12-31 13:31
Odpowiedź na pytanie do zainteresowanych
77 KB
2014-01-08 10:44
Unieważnienie postępowania
73 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2013-12-20 14:11:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2013-12-20 14:11:11

Zmienił: Lucyna Wysocka 2013-12-20 14:11:11
Opublikował: Lucyna Wysocka 2013-12-20 14:11:11

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij