Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/111/2012 - Dostawa stabilizatorów, zastawek biologicznych, protez prostych, wycinaków aortalnych i łat do plastyki serca dla potrzeb o. Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach.

2012-12-06 11:34
Odpowiedzi na pytania.
101 KB
2012-12-13 13:07
Zawiadomienie o wyborze ofert.
93 KB
2012-11-29 12:51
Ogłoszenie o zamówieniu.
42 KB
2012-11-29 12:52
Formularz ofertowy.
46 KB
2012-11-29 12:52
Formularz parametrów technicznych.
111 KB
2012-11-29 12:52
Formularz asortymentowo-cenowy.
36 KB
2012-11-29 12:52
Wykaz dostaw.
31 KB
2012-11-29 12:53
Oświadczenie z art. 22 ustawy Pzp.
35 KB
2012-11-29 12:53
Oświadczenie z art. 24 ustawy Pzp.
35 KB
2012-11-29 12:53
Wzór umowy.
44 KB
2012-11-29 12:56
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
107 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2012-11-29 12:51:01
Opublikował: Marcin Konarski 2012-11-29 12:51:01

Zmienił: Marcin Konarski 2012-11-29 12:51:01
Opublikował: Marcin Konarski 2012-11-29 12:51:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij