Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/115/2018/AŁ-D Zakup i dostawę wyposażenia na potrzeby monitorowania chorych przez uruchomienie telemetrii projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego szpitala zespolonego w Kielcach” w ramach Regio

2018-11-15 13:09
Zmiana terminów składania i otwarcia ofert.
419 KB
2018-10-13 10:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
125 KB
2018-10-13 10:19
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
313 KB
2018-10-13 10:21
WZOR UMOWY
139 KB
2018-10-13 10:24
JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA
207 KB
2018-10-13 10:29
FORMULARZ OFERTOWY
268 KB
2018-11-30 14:30
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminow składania i otwarcia ofert.
273 KB
2018-12-06 13:27
Modyfikacja odpowiedzi na pytania i nowe tremiony składania i otwarcia ofert.
213 KB
2019-02-08 13:52
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
934 KB
2018-12-18 08:39
Odpowiedzi na pytania cz. II.
142 KB
2018-12-18 12:15
Wyjaśnienie odpowiedzi na pyt. 81.
466 KB
2018-12-20 10:55
Odpowiedzi na pytania cz. III
138 KB
2018-12-28 08:40
Informacja z otwarcia ofert
608 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:17:44
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:17:56

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:17:44
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2018-10-13 10:17:56

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij