Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/116/2011 - Dostawa materiałów medycznych wykorzystywanych przy zabiegach perfuzji i innych dla potrzeb O. Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach.

2012-01-10 12:14
Odpowiedzi na pytania dot. postępowania.
2204 KB
2012-02-08 13:48
Zawiadomienie o wyborze ofert.
121 KB
2011-12-13 12:04
Ogłoszenie o zamówieniu.
43 KB
2011-12-13 12:05
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
124 KB
2011-12-13 12:05
Formularz ofertowy.
61 KB
2011-12-13 12:06
Rysunki techniczne - Zadanie nr 2.
109 KB
2011-12-13 12:06
Rysunki techniczne - Zadanie nr 9.
40 KB
2011-12-13 12:08
Formularz asortymentowo-cenowy.
62 KB
2011-12-13 12:08
Wykaz dostaw.
30 KB
2011-12-13 12:09
Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP.
29 KB
2011-12-13 12:09
Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP.
29 KB
2011-12-13 12:09
Wzór umowy.
40 KB
2011-12-13 12:41
Formularz parametrów technicznych.
288 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2011-12-13 12:03:34
Opublikował: Marcin Konarski 2011-12-13 12:03:34

Zmienił: Marcin Konarski 2011-12-13 12:03:34
Opublikował: Marcin Konarski 2011-12-13 12:03:34

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij