Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/1/2014 Usługi ochroniarskie

2014-01-08 11:49
Ogłoszenie
46 KB
2014-01-08 11:50
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
90 KB
2014-01-08 11:50
formularz ofertowy
27 KB
2014-01-08 11:51
Opis przedmiotu zamówienia
30 KB
2014-01-08 11:51
Oświadczenie z mocy art.22 ust.1 ustawy Pzp
18 KB
2014-01-08 11:52
oświadczenie z mocy art.24 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2014-01-08 11:53
Wykaz wykonanych usług
15 KB
2014-01-08 11:56
Oświadczenie o zamontowaniu urządzeń alarmowych
15 KB
2014-01-08 11:56
Projekt umowy
33 KB
2014-01-08 11:57
Certyfikat OHSAS
10 KB
2014-01-13 14:11
Odpowiedzi na pytanie do zainteresowanych postępowaniem
76 KB
2014-01-17 13:42
Wybór najkorzystniejszej oferty
74 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2014-01-08 11:48:45
Opublikował: Lucyna Wysocka 2014-01-08 11:48:45

Zmienił: Lucyna Wysocka 2014-01-08 11:48:45
Opublikował: Lucyna Wysocka 2014-01-08 11:48:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij