Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/12/2011 - zakup i dostawa protez, łat, conduitów, pierścieni i stabilizatorów serca na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii WSzZ w Kielcach.

2011-02-01 14:05
Ogłoszenie o zamówieniu.
42 KB
2011-02-01 14:14
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
106 KB
2011-02-01 14:14
Formularz ofertowy.
47 KB
2011-02-01 14:14
Parametry techniczne.
173 KB
2011-02-01 14:14
Formularz cenowy.
40 KB
2011-02-01 14:15
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
35 KB
2011-02-01 14:15
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
35 KB
2011-02-01 14:16
Wzór umowy.
40 KB
2011-02-08 08:00
Odpowiedzi na pytania Wykonawców.
88 KB
2011-02-16 14:17
Zawiadomienie o wyborze ofert.
96 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2011-02-01 14:04:18
Opublikował: Marcin Konarski 2011-02-01 14:04:18

Zmienił: Marcin Konarski 2011-02-01 14:04:18
Opublikował: Marcin Konarski 2011-02-01 14:04:18

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij