Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/125/2015 - zakup bonów towarowych dla pracowników WSzZ w Kielcach

2015-11-27 12:58
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
128 KB
2015-11-27 12:58
Ogłoszenie o zamówieniu
62 KB
2015-11-27 12:58
Formularz ofertowy
43 KB
2015-11-27 12:58
Wzór umowy
69 KB
2015-11-27 12:58
Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
43 KB
2015-11-27 12:58
Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP
43 KB
2015-11-27 12:58
Wykaz dostaw
39 KB
2015-11-27 12:59
Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy kapitałowej
40 KB
2015-12-09 08:35
Zawiadomienie o wyborze ofert
90 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2015-11-27 12:57:14
Opublikował: Marcin Konarski 2015-11-27 13:03:40

Zmienił: Marcin Konarski 2015-11-27 12:57:14
Opublikował: Marcin Konarski 2015-11-27 13:03:40

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij