Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/127/2014-Zakup i dostawa systemu holterowskiego EKG, videonystagmografu, głowicy przezprzełykowej do aparatu Vivid E9 oraz głowicy do aparatu Acuson Sequoia C512 dla potrzeb WSzZ.

2014-11-20 13:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
47 KB
2014-11-20 13:29
SIWZ
113 KB
2014-11-20 13:29
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy
30 KB
2014-11-20 13:30
Załącznik nr 2a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania techniczne)
127 KB
2014-11-20 13:30
Załącznik nr 2b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania techniczne)
47 KB
2014-11-20 13:30
Załącznik nr 2c do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania techniczne)
29 KB
2014-11-20 13:31
Załącznik nr 2d do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Wymagania techniczne)
31 KB
2014-11-20 13:31
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy
61 KB
2014-11-20 13:32
Załącznik nr 4a do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 22
24 KB
2014-11-20 13:32
Załącznik nr 4b do SIWZ - wzór wymaganych oświadczeń - art. 24
22 KB
2014-11-20 13:32
Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw
11 KB
2014-11-20 13:33
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadzcenie o przynależności do grupy kapitałowej
21 KB
2014-11-25 14:19
Odpowiedzi na pytania
133 KB
2014-11-27 11:13
Odpowiedzi na pytania II
85 KB
2014-12-04 07:49
INFORMACJA O WYBORZE OFERT - BIP
92 KB

Wytworzył/Wprowadził: Rafał Iwan 2014-11-20 13:27:39
Opublikował: Rafał Iwan 2014-11-20 13:27:39

Zmienił: Rafał Iwan 2014-11-20 13:27:39
Opublikował: Rafał Iwan 2014-11-20 13:27:39

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij