Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/14/07 Leki okulistyczne

2007-03-05 08:25
Ogłoszenie
43 KB
2007-03-05 08:28
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
121 KB
2007-03-05 08:29
Załącznik dla oferentów
19 KB
2007-03-05 08:29
Oświadczenia z art. 22
31 KB
2007-03-09 13:42
Odpowiedzi do SIWZ
29 KB
2007-03-13 10:36
Odpowiedzi do SIWZ 2
32 KB
2007-03-14 13:05
Wyjaśnienie do SIWZ
29 KB
2007-03-20 11:34
Informacja o wyborze oferty
32 KB

Wytworzył/Wprowadził: Admin Admin 2007-03-05 08:25:20
Opublikował: Admin Admin 2007-03-05 08:25:20

Zmienił: Admin Admin 2007-03-05 08:25:20
Opublikował: Admin Admin 2007-03-05 08:25:20

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij