Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/27/2019/AŁ-D Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i operacyjnych, opatrunków specjalistycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

2019-05-17 14:19
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ
13103 KB
2019-04-02 14:01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
316 KB
2019-04-03 13:10
POPRAWIONA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DLA PAKIETU NR 3
108 KB
2019-02-27 09:50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
865 KB
2019-02-27 09:51
SIWZ
425 KB
2019-02-27 09:51
FORMULARZ OFERTOWY
121 KB
2019-02-27 09:52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
1072 KB
2019-02-27 09:58
JEDZ
194 KB
2019-02-27 09:59
WZÓR UMOWY
104 KB
2019-04-12 11:07
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
875 KB
2019-05-29 13:03
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ dla Pakietów nr 2, 10, 53.
1982 KB
2019-06-06 14:04
WYJAŚNIENIE DO INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ DLA PAK. 2, 10, 53.
362 KB
2019-03-26 13:45
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
251 KB
2019-03-26 13:48
Zmodyfikowany załacznik nr 2 do SIWZ - formularz asortymentowo - cenowy dla Pakietu nr 25 - OPATRUNEK DLA DIALIZOWANYCH
13 KB

Wytworzył/Wprowadził: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:47
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:56

Zmienił: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:47
Opublikował: Anna Łęcka-Dobrowolska 2019-02-27 09:49:56

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij