Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/29/2014  Zakup i dostawa leków

2014-04-23 11:10
Informacja o wniesieniu odwołania
76 KB
2014-04-23 11:10
Kopia odwołania
290 KB
2014-05-06 10:38
Modyfikacja SIWZ
76 KB
2014-05-07 14:16
Odpowiedzi na pytania
101 KB
2014-06-18 13:26
INFORMACJA O WYBORZE OFERT
95 KB
2014-04-10 09:10
Ogłoszenie
156 KB
2014-04-10 09:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
111 KB
2014-04-10 09:11
Formularz ofertowy
28 KB
2014-04-10 09:11
Formularze cenowo-asortymentowe
89 KB
2014-04-10 09:12
Oświadczenie z mocy art.22 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2014-04-10 09:12
Oświadczenie z mocy art.24 ust.1 ustawy Pzp
17 KB
2014-04-10 09:13
Wykaz dostaw
15 KB
2014-04-10 09:13
Wzór umowy
43 KB

Wytworzył/Wprowadził: Lucyna Wysocka 2014-04-10 09:09:41
Opublikował: Lucyna Wysocka 2014-04-10 09:09:41

Zmienił: Lucyna Wysocka 2014-04-10 09:09:41
Opublikował: Lucyna Wysocka 2014-04-10 09:09:41

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij