Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/31/2017 - Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Chir. Naczyniowej WSzZ w Kielcach

2017-04-10 08:13
Ogłoszenie o zamówieniu
247 KB
2017-04-10 08:13
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
207 KB
2017-04-10 08:14
Formularz ofertowy
54 KB
2017-04-10 08:14
Formularz asortymentowo-cenowy
594 KB
2017-04-10 08:14
Wzór umowy
93 KB
2017-04-10 08:14
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
187 KB
2017-06-14 09:55
Zawiadomienie o wyborze
89 KB
2017-05-05 12:08
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
92 KB
2017-05-16 14:09
Informacja z otwarcia ofert
15 KB

Wytworzył/Wprowadził: Marcin Konarski 2017-04-10 08:12:45
Opublikował: Marcin Konarski 2017-04-10 08:16:21

Zmienił: Marcin Konarski 2017-04-10 08:12:45
Opublikował: Marcin Konarski 2017-04-10 08:16:21

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij