Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

EZ/ZP/35/2017/EK Usługa ubezpieczenia mienia oraz pojazdów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

2017-04-05 11:02
ogłoszenie o zamówieniu
26 KB
2017-04-05 11:02
Specyfikacja
224 KB
2017-04-05 11:03
Załącznik nr 1 - Informacje do oceny ryzyka
789 KB
2017-04-05 11:03
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
577 KB
2017-04-05 11:04
Załącznik nr 3 - Projekt umowy dla części I
41 KB
2017-04-05 11:04
Załącznik nr 4 - Projekt umowy dla części II
39 KB
2017-04-05 11:05
Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy dla części I
230 KB
2017-04-05 11:06
Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy dla części II
225 KB
2017-04-05 11:06
Załącznik nr 7 - Wykaz mienia
178 KB
2017-04-05 11:07
Załącznik nr 8 - Wykaz budynków ul. Langiewicza
14 KB
2017-04-05 11:07
Załącznik nr 9 - Szkodowość
59 KB
2017-04-05 11:08
Załącznik nr 10 - Wykaz pojazdów
70 KB
2017-04-12 13:06
Zamiana terminów składania i otwarcia ofert
56 KB
2017-04-12 13:35
Odpowiedzi na pytania do SIWZ
7078 KB
2017-04-12 13:35
Poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ
14 KB
2017-04-12 13:36
Zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ
192 KB
2017-04-18 13:22
Zbiorcze zestawienie ofert
57 KB
2017-04-24 12:45
Informacja o wyborze oferty + unieważnienie cz II
1145 KB

Wytworzył/Wprowadził: Edyta Kwaśniewska 2017-04-05 11:01:42
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-04-05 11:01:56

Zmienił: Edyta Kwaśniewska 2017-04-05 11:01:42
Opublikował: Edyta Kwaśniewska 2017-04-05 11:01:56

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij